onsdag 14 december 2016

Arbetsgivaren "Markaryds kommun" föregår med gott exempel

Nyhetsbyrån Siren presenterade igår en undersökning som inte var så rolig att ta del av. Undersökningen visade att Markaryds kommun är den kommun i landet där skillnaden i medianlön mellan män och kvinnor är störst i hela landet. År 2015 uppgick kvinnornas medianinkomst till 66% av männens vid en jämförelse mellan alla löntagare kommunen. Riksgenomsnittet ligger på 76% och det finns ingen kommun i Kronobergs län som når upp till den nivån.

Statistiken gäller samtliga arbetsgivare i kommunerna, så också i Markaryd. Därför är det glädjande att kunna notera att Markaryds kommun som arbetsgivare är bland de bästa i klassen av kommunens arbetsgivare. Medianinkomsten för kvinnor anställda i Markaryds kommun uppgick år 2015 till 86%, vilket är långt över snittet både för kommunen som helhet och för riket. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor anställda inom Markaryds kommun uppgick 2015 till 90%, vilket naturligtvis också höjer medianinkomsten.

Inom Markaryds kommun har vi varit mycket tydliga med att försöka utjämna strukturells löneskillnader. Vi var först i landet med att införa "Rätt till heltid - möjlighet till deltid". Det gjorde vi redan 1999 då jag, som dåvarande ordförande för socialnämnden, var pådrivare av projektet. Vi har också ett tydligt politiskt mål som anger att man så långt möjligt ska få den sysselsättningsgrad man önskar, något som  vid den senaste medarbetarundersökningen nästan var uppfyllt till 100%.

Så länge skillnaderna är självvalda är det inte mycket att ha synpunkter på, men de strukturella faktorer som går att påverka måste vi naturligtvis bli bättre att arbeta för att undanröja. Det faktum att nästan 45% av alla jobb finns inom tillverkningsindustrin är självklart positivt, men samtidigt måste man inom dessa branscher bli bättre på att rekrytera kvinnor. Precis som vi inom den kvinnligt dominerade offentliga sektorn behöver bli bättre på att rekrytera fler män.

Tillsammans måste vi också arbeta för att få fler arbetsplatser som sysselsätter kvinnor. Därför är det roligt att Rasta och Preem nu storsatsar i Markaryd och tillskapar ca 50 nya jobb inom en mer kvinnodominerad sektor. Vi måste också vara pådrivande för att arbeta för att höja förvärvsfrekvensen i kommunen, dvs helt enkelt få fler i arbete. Här har vi en stor utmaning genom att vara pådrivande i ett bra integrationsarbete, något som vi som kommun lägger ett mycket stort fokus på.

Som arbetsgivare kan dock Markaryds kommun vara stolta över sina siffror och för egen del tänker jag i alla fall fortsätta arbeta vidare för att kommunen som arbetsgivare ska vara bland de bästa i klassen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar