onsdag 23 november 2016

Mer pengar till föreningar och musikskolan
Musik- och kulturskolan i Markaryds kommun får mer resurser under de kommande åren. Alliansen i Markaryd anslår i sitt budgetförslag ytterligare 800 000 kr för att utveckla musikskolan till en musik- och kulturskola. Musikskolan har under hösten fått en nystart och antalet elever har ökat sedan kommunen tog över musikskolan i egen regi efter det att musikundervisningen bedrivits av ett av studieförbunden i Markaryd. Redan från start har Alliansen haft en ambition att komplettera musikskolan med en kulturskola, vilket vi nu tar de första stegen till att förverkliga.

Även föreningarna i kommunen kan räkna med mer pengar. Anslaget till föreningsbidragen ökar från och med 2017 med 300 000 kr varav 100 000 kr är öronmärkta till föreningar som arbetar med olika former av integrationsprojekt. Detta är en välbehövlig satsning på den ideella sektorn som drar ett stort lass för att se till att våra barn och ungdomar erbjuds en meningsfull och fostrande fritid. 

Mer resurser blir det också till fritidsgårdarna som får ökade anslag med 200 000 kr. Pengarna kommer att användas till ett projekt för att utveckla verksamheten vid våra fritidsgårdar. 

Den här satsningen på våra barn och ungdomar är ett led i den satsning på förebyggande insatser som Alliansen gör i sitt budgetförslag. En meningsfull fritid med stöd från trygga och stabila vuxna är en god investering som ger våra barn och ungdomar bättre förutsättningar för en god uppväxt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar