tisdag 22 november 2016

Markaryd bäst i länet på tillgänglighet!

Markaryds kommun är bäst i länet på tillgänglighet och placerar sig på 19:e plats i landet i Humanas granskning av kommunernas tillgänglighet 2016. Detta uppmärksammades idag då jag, tillsammans med Eva Teljebrant, ordförande för DHR i Markaryd, fick ta emot diplom och blommor för vårt tillgänglighetsarbete av Humanas distriktschef Anders Drugge och informatör Eric Gröön.

Rådet för funktionshinderfrågor sorterar under kommunstyrelsen, varför jag också ansvarar för arbetet med dessa frågor i kommunen. Vi har ett mycket gott samarbete med intresseorganisationerna i rådet och Eva Teljebrant från DHR är en mycket god representant för alla engagerade ledamöter som bidrar till vårt gemensamma arbete.

Vi har sedan många år tillbaka reserverat medel i den kommunala budgeten för att arbeta med tillgänglighetsfrågorna. Organisationerna hjälper oss i stor utsträckning genom att komma med synpunkter och förslag till förbättringar. Deras engagemang är en starkt bidragande faktor till att Markaryds kommun placerar sig i framkant i denna nationella jämförelse.

Samtidigt finns det mycket mer att göra. Ett tillgängligt samhälle är bra för oss alla. Vem som helst av oss kan drabbas av sjukdom eller olycka som resulterar i att vi kan behöva olika hjälpmedel. Är det lätt att ta sig fram med en rullstol, är det också lätt att ta sig fram med en tvillingvagn. Därför är det lika bra att bygga bort hinder redan från början så att man slipper anpassa efterhand.

På senare tid har vi arbetat mer med attityder. Den som har en dold funktionsnedsättning bemöts ofta sämre än den som har en synlig funktionsnedsättning. Det handlar om vilka attityder vi bär med oss och här finns fortfarande mycket att göra.

I detta arbete är det en uppmuntran att få en sådan här utmärkelse. Det inspirerar till att fortsätta. Ett stort tack till alla engagerade representanter i Rådet för funktionshinderfrågor som bidragit till detta goda resultat! Det här utmärkelsen är lika mycket er!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar