måndag 21 november 2016

Satsning på utemiljön och skolorna i Strömsnäsbruk och Traryd
I Alliansens kompletterande budgetförslag anvisar vi 250 000 kr för att under nästa år snygga till utemiljön omkring skateparken bakom BallHall i Strömsnäsbruk. Vid vår senaste trygghetsvandring gick vi förbi det här området och kunde snabbt konstatera att det finns en hel del att göra för att området ska bli mer attraktivt för skolan och de föreningar som nyttjar området.

Förslaget går ut på att snygga upp den idag ganska ovårdade och öppna ytan och göra den mer användbar för ungdomar, föreningar och familjer. Tanken är att mjuka upp den hårdgjorda ytan med planteringar, träd gräs och sittytor. Man kan också med olika medel avgränsa de olika aktivitetsytorna så att de olika rummen lyfts fram. Det är i alla fall så det beskrivs på arkitektspråk. Vi vill också se över de anläggningar som finns på plats för att öka kvalitén i området.

En annan viktig faktor är ljussättningen som också kommer att ses över. En bra ljussättning ökar tryggheten för dem som vistas i området och kan samtidigt bidra till att försköna hela området, som idag inte är särskilt vackert. 

I vår satsning avsätter vi 250 000 kr, för ändamålet. Samtidigt fortsätter satsningen på att renovera Strömsnässkolan som ligger precis intill. När det här året är slut har vi investerat 11,1 miljoner kr för att genomföra de fyra första etapperna i en renovering av Strömsnässkolan. För perioden 2017-2019 avsätts ytterligare 15 miljoner kronor för de fyra efterföljande etapperna. För invändig renovering av Traryds skola anslås 1 400 tkr för år 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar