tisdag 9 augusti 2016

Markarydsbanan: Kritik mot Region Halland
Under några dagar har en journalist på SR P4 Halland gått igenom hur arbetet med att få pågatågstrafik på Markarydsbanan till Halland fortskrider. Anledningen är att man noterat att ledande politiker i Halland talar om en försening med starten av persontrafik på Markarydsbanan. I Halland vill man utreda ytterligare vilka byggen som behövs innan starten med persontåg.

Inte helt oväntat kritiserar jag  det faktum att Region Halland än en gång ska göra utredningar om tågbanan och trafikstarten. Frågan är så utredd under ett antal år att nya utredningar inte kommer att tillföra något som vi inte redan vet. Risken är uppenbar att tiden för en trafikstart förskjuts framåt och att alla dessa utredningar kan försena starten av persontrafiken. Det vore klart bättre att vi lägga tid, energi och pengar på att komma igång med det konkreta arbetet så snart som möjligt
.  
Infrastrukturansvarig politiker i Region Halland, Dag Hultefors (M), menar att det behövs byggas hållplatser i Knäred och Veinge och ett mötesspår innan persontrafiken på Markarydsbanan kan startas. Han menar även på att Halmstad central håller på att bli för liten och att det kan göra det svårt att ta emot Pågatågen från Markaryd.

Inom ramen för projektet Pågatåg Nordost har vi redan utrett detta och vi anser att alla byggena inte behövs innan starten av persontrafiken. Hållplatsen i Knäred är nödvändig, men Halmstad central har kapacitet att ta emot mer trafik i dagsläget.

Trycket från allmänheten och inte minst näringslivet är stort och jag kan bara beklaga att det tar så lång tid. På Skåne- och Kronobergssidan har vi förberett vår del av banan. Vi har byggt stationer i Markaryd, Vittsjö och Bjärnum, ordnat perronger, gångbroar och mötesspår. I Markaryd har vi till och med för bl a kommunala pengar byggt en extra plattform för att förbereda trafikstarten mot Halland. Allt detta är klart och i december 2016 har pågatågen rullat mellan Hässleholm och Markaryd i tre år!

I januari 2010 undertecknade Hallandstrafiken en förbindelse där man ställde sig positiv till fortsatt trafik mellan Markaryd och Halmstad. Man skulle kostnadsberäkna och planera för detta. Drygt sex år senare står man och stampar på i stort sett samma fläck. 

Inte så konstigt att jag inte nöjer mig med ett övergripande beslut om att trafikförsörjningsprogram i Region Halland. Det gäller att fortsätta trycka på, även om det här stundtals känns som ett lika besvärligt projekt som att bygga en tunnel genom Hallandsåsen. Men till slut kom genombrottet!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar