lördag 9 juli 2016

FAR publicerar ofullständig undersökning och vägrar lämna ut granskningen!Under den pågående politikerveckan i Almedalen redovisar FAR (branschorganisationen för Sveriges auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter) hur hållbar de olika partiernas politik är i praktikenutifrån ”FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030”. Åtta kommuner, där vardera av riksdagspartierna är starka på lokal nivå, har granskats. Vid den redovisning som FAR presenterat under Almedalsveckan rankas Markaryd på sjätte plats i mätningen.

Vid redovisningen av Markaryds resultat i onsdags visade det sig att FAR i sin undersökning inte tagit med kommunens kvalitetsuppföljning, vilken är en viktig del av kommunens bokslut. Här finns t ex all måluppföljning, miljöbokslut, barnbokslut samt resultat från kommunens kvalitet i korthet, synpunktshanteringen och tjänstegarantierna.

FAR uppger i sin beskrivning av metodiken bakom undersökningen att ”granskningen har gjorts utifrån material som tillhandahållits genom dialog med registrator eller som funnits tillgängligt på kommunernas hemsidor.”

Kommunens kvalitetsredovisning liksom resultatet från ett stort antal granskningar finns publicerade öppet och transparent på Markaryds kommuns hemsida.

När detta misstag blivit uppenbart svarar FAR:s förbundssekreterare Dan Brännström ”att kommunen inte skickade den till oss när vi efterfrågade bl.a. årsredovisningshandlingar.” Något svar på frågan om FAR inte tillämpar sin redovisade metodik att granska material som funnits tillgängligt på kommunens hemsida har jag ännu inte fått.

Däremot har FAR genom sin förbundssekreterare Dan Brännström svarat att man inte kommer att korrigera resultatet av granskningen för Markaryds kommun. Detta, eftersom man grundar undersökningen på det material som kommunernas registratorer skickat in till FAR. Jag hoppas verkligen inte att Dan Brännströms medlemmar agerar lika vårdslöst vid sina revisioner eller granskningar. Det är ju direkt pinsamt att inte justera uppenbara felaktigheter!

Det är naturligtvis bra att olika granskningar sker, såväl internt som externt. Detta är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete.

En avgörande förutsättning är dock att granskningen sker på ett korrekt och relevant sätt. I det här fallet anser jag det vara uppenbart att FAR brustit i sin redovisning och inte kvalitetssäkrat sin uppgifter. Detta får ses som anmärkningsvärt för en branschorganisation som företräder auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter, dvs de företag som granskar kommunerna.

Än mer pinsamt blir det när Dan Brännström vägrar att lämna ut de rådata som man grundar sin undersökning på. FAR:s granskning och utvärdering tål uppenbarligen inte att granskas. Pinsamt, Dan Brännström!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar