tisdag 23 augusti 2016

Vänortsbesök från Bytów med 20-årsjubileum
Under tre dagar har Markaryds kommun haft besök av respresentanter från sin vänort Bytów i Polen. I juli i år var det 20 år sedan vänortsavtalet undertecknades och av den anledningen stod Markaryd som värd för en delegation bestående av sju personer med borgmästaren Ryszard Szylka i spetsen.

Bakgrunden till vänortsutbytet var demokratiseringsprocessen i Polen och den lokala självstyrelse som de polska kommunerna erhöll 1990. Några år senare initierade dåvarande Kommunförbundet Kronoberg kontakter mellan svenska och polska kommuner, vilket resulterade i ett vänortsavtal som undertecknades i Bytów den 13 juli 1996. En stor delegation, bestående av 31 personer från Markaryd, fanns på plats i Bytów.i samband med undertecknandet.

Därefter har utbytet fortsatt med regelbundna besök i våra respektive kommuner med olika representanter och syfte. Inledningsvis handlade det mycket om tekniska frågor liksom om demokratifrågor, medan utbytet på senare år framför allt utvecklats mellan ungdomar i våra skolor (högstadie och gymnasium). Likaså har det varit ett mer intensifierat utbyte inom kultur- och fritidssektorn.

För egen del har jag besökt Bytów två gånger, 2009 och 2014. Fjolårets besök satte djupa avtryck hos mig, eftersom det ägnades åt att fira 25-årsjubiléet av de polska kommunernas självstyre. Besöket lärde mig mycket och det blev oerhört påtagligt att vår demokrati inte är given.
Besöket i Markaryd under helgen gick naturligtvis i jubiléets tecken med en tillbakablick under den formella middag på Ekebacken som jag stod värd för i fredags kväll. Det hölls högtidstal både av nuvarande och tidigare borgmästare och det gavs tillbakablickar på hur vänortsutbytet växte fram och hur det utvecklats. En särskild minnesplakett utdelades också.

Men vi hann också med en massa annat. På .var temat turism och besöksnäring med besök bland annat på Gräddhyllans Lantcafé och Smålandets Älg- och bisonsafari. Fredagen ägnades åt ett fördjupande studiebesök på Markaryds skola, information och överläggningar i frågor om kommunal organisation och administration samt ett studiebesök på NIBE i Markaryd. Under lördagen gjordes en rundresa i kommunen och våra gäster fick vara med om en historisk resa i tid och rum med berättelser och nedslag på olika platser som beskrev hur kommunen växt fram och utvecklats till det vi är idag. Lunch intogs på Stockhultsgården och våra delegationer deltog även vid kvällens fantastiskt fina konsert i Kulturhuset som vi och våra gäster uppskattade stort.

Vid lördagens avslutningsmiddag på Stora Hotellet fick vi mycket beröm från våra polska gäster, som var mycket nöjda med besöket och innehållet under de tre dagarna. Vårt utbyte kommer garanterat att fortsätta och vi diskuterade också hur formerna för detta kan utvecklas. Därmed var tre intensiva dagar till ända för oss alla. Nu gäller det att reflektera över och smälta alla intryck från besöket, som jag tycker blev mycket lyckat. Ett stort tack till alla tjänstemän och politiker som på olika sätt bidrog till ett bra värdskap och ett lyckat jubileum!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar