torsdag 25 augusti 2016

Biodling - ett lyckat integrationsprojekt!

Under förmiddagen idag fick jag tillsammans med representanter för Arbetsförmedlingen, kommunen och förre jordbruksministern ta del av ett lyckat integrationsprojekt. För snart ett år sedan beslöt vi att stödja en idé från Veronica och Per Fyhrlund som driver företaget Rosendals honung i Markaryds kommun. Projektet går ut på att utbilda nyanlända och personer som står lite längre från arbetsmarknaden att bygga upp och drifta ett antal bisamhällen och sedan sälja produkterna. Samtidigt som man arbetar praktiskt lär man sig svenska och får samhällsinformation. Utöver honungen, som är huvudprodukten, går det att framställa en rad andra produkter som pollen, cerat, bivaxsalva mm. Projektet utgör en del i arbetet för att få människor integrerade eller komma in på arbetsmarknaden.

Vid besöket berättade Veronica och Per om hur man successivt byggt upp och utökat sitt familjeföretag från ett fåtal bisamhällen till de 600 som man idag har utplacerade på olika platser i södra Sverige. En utveckling som idag således även innefattar studieverksamhet där man utbildar nya biodlare i ett projekt där man även bidrar till en samhällsinsats.

Det var helt klart en grupp mycket nöjda besökare som var helt överens om betydelsen av att fortsätta projektet. En viktig del i detta är att fler handläggare får komma till företaget på studiebesök för att lära sig vad modern biodling egentligen handlar om. Här finns en del kunskapsluckor att fylla. Ett hjärtligt tack för ett mycket intressant besök!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar