måndag 29 augusti 2016

Förslaget att göra vårdcentralen i Strömsnäsbruk till filial undanröjt på obestämd tid
Hela salen i Folkets Hus var fylld till sista plats ikväll när politiker och tjänstemän i Region Kronoberg hade kallat till informationsmöte om framtiden för vårdcentralen i Strömsnäsbruk. Jag skulle tro att det var drygt 150 personer, som framförde ett entydigt budskap; ”Rör inte vår vårdcentral!”

Frågan om att nedgradera vårdcentralen i Strömsnäsbruk till en filial till Markaryd kom till min kännedom för ett år sedan. Jag tog då ett initiativ i regionfullmäktige och erbjöd en samverkan med kommunen för att ta ett gemensamt omtag och satsa på ett helhetstänk kring vårdcentralen. Vi fick ett positivt besked och vi fick en tidsfrist.

Under det senaste halvåret har vi haft ett antal möten, men dessvärre har vi från kommunens sida inte upplevt någon riktig respons från regionens tjänstemän. Kommunen har erbjudit sig renovera lokalerna och vi har föreslagit ett gemensamt projekt att låta läkare och samtlig personal vara med från början för att planera och bygga ”sin” vårdcentral. Gärna med en folkhälsoprofil och med inriktning på geriatrik, eftersom medelåldern är ganska hög i Strömsnäsbruk. En nysatsning där man utgår från den kompetens och styrka som finns, i stället för att ständigt tala om problemen. Vi har föreslagit gemensamma kampanjer, offensiv rekrytering och headhunting bl a med stöd och medverkan från näringslivet, utvecklad samverkan med vårdcentralen i Markaryd, men utan direkt respons. Vi har gjort över 600 riktade utskick och fått några kontakter med läkare, som regionen noterat men sagt sig redan ha kännedom om. Något offensivt eller konkret har, som jag upplever det, inte kommit ut av vår samverkan och jag kan, även om jag är part i målet, inte påstå att det varit kommunens fel.

Det vi däremot har fått höra är alla problem. Vid vårt sista möte före semestern frågade vi rakt ut om regionen körde ”dubbla spår” med en egen agenda och vi fick då till svar att så inte var fallet. När vi så träffades direkt efter semester fick vi veta att personalen hade informerats om att man skulle gå fram med ett förslag om filialbildning. Detta ens innan politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden var informerade.
Efter denna träff har kommunen fått signaler om att det visst finns intresserade läkare, något som jag omgående redovisade för ansvariga politiker i Hälso- och sjukvårdsnämnden. De hade i sin tur ingen kännedom om detta, vilket självklart förvånar oss. Jag är idag tacksam till de politiker som lyssnade på mina inspel och som ikväll också kunde meddela att förslaget om filial är lagt i en låda på obestämd tid till följd av de "nya" omständigheter som nu kommit fram.

Diskussionerna mellan regionen och kommunen kommer därför att fortsätta och min förhoppning är att vi nu ska arbeta mot ett gemensamt mål och komma fram till en långsiktig och hållbar lösning som innebär att vårdcentralen i Strömsnäsbruk ska få vara kvar som en fullvärdig vårdcentral.

Jag är glad att det allmänna mötet ikväll blev konstruktivt och utan politiska angrepp eller låsningar. Det gynnar absolut det fortsatta arbetet och våra samtal och resultatet är för mig i det här fallet betydligt

viktigare än en politisk positionering. Signalen från ortsborna och kommunen är solklar; vi vill ha en fullvärdig vårdcentral kvar i Strömsnäsbruk. Det kommer jag att arbeta vidare för!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar