onsdag 31 augusti 2016

(S) och (MP)-regeringen dumpar sina kostnader på kommunerna – Markaryds kommun förlorar mellan 8-12 miljoner kr.

Igår presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i verksamheten.

Ännu en gång förändrar regeringen spelreglerna och skjuter över kostnaderna för flyktingmottagandet till kommunerna. Först inför man ett obligatoriskt krav för alla kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn och ”kryddar” erbjudandet med ekonomisk kompensation, och när man väl lyckats med den uppgiften skär man ner på ersättningsnivåerna.

Förslaget från regeringen innebär sänkt ersättning från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn för barn i åldrarna 8 till 17 år och från 1 900 kronor till 750 kronor per dygn för unga mellan 18 och 20 år.

Markaryds kommun har i skrivande stund 59 mottagna ensamkommande flyktingbarn. Beroende på ålder och beläggning innebär regeringens förslag att Markaryds kommun beräknas förlora mellan 8-12 miljoner kronor årligen!

Att sänka ersättningen så drastiskt på en enda gång försämrar verkligen förutsättningarna för kommunernas mottagande. Regeringen sviker de kommuner som tagit ansvar i flyktingmottagandet och gör det uppenbart svårare att erbjuda en bra start på ett nytt liv i Sverige.

Idag bor de flesta ensamkommande flyktingbarnen i s k HVB-hem, där man har bemanning dygnet runt. Personalen på HVB-hemmen stöttar med skolarbete och vardagliga sysslor som matlagning och fritidsaktiviteter, de guidar till sjukvård, jobbsökande och annat nödvändigt vilket är en förutsättning för att anpassa sig till ett nytt och fungerande liv i Sverige. Helt enkelt en fostran som de flesta andra barn får i vårt land.

Nu vill regeringen i stället införa en ny form av enklare boende, s k stödboende, där barnen i större utsträckning ska få klara sig på egen hand med betydligt färre personal. Denna boendeform finns inte ens idag. Det kan inte heller vara förenligt med barnkonventionen att låta minderåriga klara sig på egen hand med minimal vuxennärvaro på det sätt som regeringen nu föreslår. Det tillåts inte för andra barn. Risken är uppenbar att betydligt fler av de ensamkommande barnen kommer att klara sig sämre, integreras sämre med ökat utanförskap och framtida problem som följd.

Regeringens förslag innebär att jag kommer att se över gällande avtal med Migrationsverket och, vid behov, föreslå att vi säger upp avtalet. Jag och Kristdemokraterna i Markaryd kommer heller inte att låta regeringens förslag gå ut över kommunens kärnverksamheter som skola, vård och omsorg. Kvaliteten i dessa kommunala verksamheter ska inte få ställas mot ett statligt ansvar för flyktingmottagandet!

Återigen är jag tacksam över Alliansens i Markaryd kloka politik att budgetera med säkerhet och marginal. Frågan är hur våra lokala socialdemokrater och miljöpartister kommer att ställa sig till förslaget. Hur hanterar (S) och (MP) ett intäktsbortfall på 8-12 miljoner kronor? Så sent som i juni lovordade dessa partier i kommunfullmäktiges budgetdebatt regeringens politik och satsningar. Samma politiker har - till skillnad från oss i Alliansen - redan använt i stort sett varenda krona i nästa års budget inklusive den buffert för oförutsedda utgifter som Alliansen tillskapat. Men så kan man ju alltid göra i opposition och då man inte behöver ta något ansvar vare sig för ekonomin eller verksamheternas kvalitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar