tisdag 16 augusti 2016

Kommunstyrelsen beslutade idag...

Kommunstyrelsen beslutade bl a följande vid sitt sammanträde den 16 augusti:

1. Att anta ny Sotningstaxa samt ny taxa för Brandskyddskontroll att gälla från och med 2016-07-01.

2. Att förbättra trafiksituationen på Hermelinsvägen och Wennerbergsgatan i Strömsnäsbruk genom att införa väjningsplikt mot Järnvägsgatan, Sunnerbogatan, Mjärydsvägen och S:t Sigfridsvägen samt att trafik från Wallingatan ska ha väjningsplikt mot Wennerbergsgatan. Förändringen träder i kraft fr o m den 16 september 2016.

3. Att fastställa nya ”Riktlinjer för e-posthantering inom Markaryds kommun” att gälla fr o m 2016-09-01.

4. Att föreslå kommunfullmäktige anta en ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.

5. Att överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015 för VoB Kronoberg till kommunfullmäktige.

6. Att anta förslaget om den grafiska profilen för Markaryds kommun, daterad 2016-06-30, att gälla från och med 2016-10-01 och att bifoga densamma till kommunikationspolicyn.

7. Att notera informationen i SKL:s cirkulär om den försämrade skatteunderlagsprognosen samt uppmana samtliga nämnder och styrelsen att i det fortsatta nämndvisa budgetarbetet beakta utfallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar