onsdag 24 september 2014

Markaryds skola invigd!
Idag var det så dags för den högtidliga invigningen av Markaryd skola! Den ägde rum i ett strålande höstväder och med alla elever och personal närvarande. Inramningen kunde inte blivit bättre.

För drygt tio år sedan tillsattes en arbetsgrupp för att se över den framtida lokalförsörjningen i Markaryds kommun. En slutsats som man kom fram till i detta arbete var att våra skollokaler måste anpassas till verksamheten i skolan. Ett av de viktigaste målen som lyftes fram var elevernas utbildningsresultat och för att tillgodose det har man arbetat med den pedagogiska formen, organisationen och skollokalernas utformning.

Den dåvarande förvaltningschefen Eva Albihn uttryckte visionen för Framtiden skola, dvs det som idag kommer att bli Markaryds skola, på följande sätt:

”Den utformning skolans lokaler har ska ge förutsättningar för ett arbetssätt där vi har elevens optimala lust till lärande, trivsel och trygghet för ögonen och där varje individ bemöts med respekt. Lokalerna ska utformas så, att skolan ges möjlighet att vara den goda arbetsplats där både vuxna och unga trivs och lockas av nya utmaningar i lärandet. Det ska vara roligt att gå i skolan.”

Den 10 december 2003 beslutade UKN att påbörja en utredning av hur skolornas lokaler skulle kunna anpassas till lärandet på 2000-talet och med det var det första steget taget. Utredningen gjordes av en arkitektfirma och uppdraget var bl a att presentera fyra handlingsalternativ och ge svar på frågan ”hur bör skolans lokalanvändning se ut år 2015?”  

Idag, den 23 september 2014, nästan 11 år senare, fullbordar vi färden mot Framtidens skola genom att inviga Markaryds skola.

En hel del av er har varit med på hela resan, en del har anslutit efter hand och många av er elever var inte ens födda då vi tog de första besluten om att bygga den skola som ni nu ska gå i. På den här resan har vi naturligtvis mött vissa hinder och svårigheter på vägen, men det har varit problem som gått att lösa och vi har haft ett gemensamt mål för ögonen.

Det har lagts ner ett oändligt antal timmar från många av er för att planera, förankra, fundera, projektera och bygga de här skolenheterna. Personal, lärare och skolledare, föräldrar, elever, politiker, arkitekter, byggare; det är väldigt många som har del i det här arbetet och därmed är det också väldigt många som har del i slutresultatet. Till alla er, ingen nämnd och ingen glömd, vill jag rikta ett stort och varmt tack! Det är genom era insatser och ert engagemang som vi idag kan inviga Markaryds skola, tack för ett strålande arbete!

Det är många kommuner som till följd av vikande elevunderlag tvingas avveckla skolor. I Markaryds kommun har vi klarat oss ganska bra och vi har haft möjlighet att bygga nya skolor. Att satsa på skolan är att satsa på framtiden! 

För 90 år sedan invigdes Hagaskolan, den skolbyggnad som nu ersätts med de här tre byggnaderna. Om den nya skolan kommer att kunna användas lika länge återstår att se. Men om det blir verklighet skulle det innebära att ni kan berätta för era barnbarn att ni var med och invigde den skola som de kommer att gå i. Vilket perspektiv!

Till slut vill jag än en gång tacka alla som bidragit till förverkligandet av visionen om en modern, ändamålsenlig skola och gratulera elever, föräldrar, lärare, skolledare och all personal till en fantastisk fin skola.
Med de orden överlämnade jag Markaryds skola till utbildnings- och kulturnämnden och dess ordförande Maria Svensson-Lundin (KD).

Och efter det invigdes skola av eleverna genom det traditionsenliga ballongsläppet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar