torsdag 30 oktober 2014

Nu måste Trafikverket åtgärda problemen på Rv 15 mellan Timsfors och Råstorp!
Hur många olyckor ska egentligen behöva hända på Riksväg 15 mellan Timsfors och Råstorp innan Trafikverket agerar? Den frågan ställer jag till Trafikverket och kräver samtidigt att Trafikverket tar ansvar för att åtgärda trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan. Inom kort kommer kommunstyrelsen i Markaryd att överlämna en framställan till Trafikverket om omedelbara åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet.

Flertalet av problemen påtalade vi redan då vägen byggdes för snart tio år sedan, men då ville Trafikverket inte lyssna. Andra problem har tillkommit, vilket Trafikverket som väghållare måste beakta och åtgärda. Det är bl a följande problem som vi vill att Trafikverket omgående åtgärdar:

Avfarten till Tånneryd och Gällareböke
Denna avfart utgör kanske det största problemet, särskilt då man kommer från väster och ska svänga till vänster mot Tånneryd. Nästan dagligen sker det incidenter och för ett par veckor sedan kunde ännu en olycka fått katastrofala konsekvenser då en långtradare körde rakt in i en personbil som skulle göra en vänstersväng. Här måste vägen breddas och förses med en avkörningsfil. Hastigheten, som idag är 90 km/tim, måste sänkas!

Påfarten från Västergatan vid kyrkan
Det sluttande vilplanet måste åtgärdas, något som vi påtalade redan 2005. Sikten mot öster är mycket dålig till följd av lutningen på Rv 15 och krönet över järnvägsviadukten. Här är olycksrisken stor eftersom man inte i tid upptäcker bilar som kommer i hög fart från öster.

Vägbredden
I samband med vägbygget 2005 försökte kommunen få Trafikverket att anlägga en gång/cykelväg eller åtminstone öka vägbanans bredd mellan rondellen i Timsfors och kyrkan för att öka säkerheten för cyklister och andra oskyddade trafikanter. Det enda som gjordes var en minimal breddning av vägrenen mellan Tånnerydsavfarten och vägen mot Scandifront, ca 150 meter. Detta är helt otillräckligt! Med en ökad trafikvolym och efter Trafikverkets hastighetshöjning är det förenat med livsfara att cykla på den aktuella vägsträckan.

Hastighetsgränserna måste sänkas
För ett par år sedan höjde Trafikverket den högsta tillåtna hastigheten helt i strid mot kommunens önskemål. I kommunens remissvar uttryckte vi mycket tydligt att vi ville sänka hastigheten mellan Timsfors och kyrkan till åtminstone 70 km/tim. Trafikverkets beslut blev att höja hastigheten till 90 km/tim!

I den olycksdrabbade korsningen till Råstorp ville kommunen behålla 70 km/tim. Trafikverkets beslut blev att höja hastigheten till 80 km/tim.

Kommunen är fortfarande av den uppfattningen att hastigheten måste sänkas väsentligt. Vår bedömning är att medelhastigheten på den aktuella sträckan överstiger den högsta tillåtna hastigheten. Det är beklagligt att Trafikverkets teoretiska principer sätts att råda över verkligheten.


Kommunens tekniske chef har nu fått i uppdrag att sammanställa ett beslutsunderlag med statistik och tydliga motiveringar, vilket inom kort kommer att lämnas till kommunstyrelsen för beslut. Vi kommer att vara mycket tydliga i våra krav gentemot Trafikverket. Jag vill inte att någon människa ska behöva komma till skada innan Trafikverket tar sitt ansvar. Genom ett beslut i kommunstyrelsen visar vi också att i stort sett hela kommunen står bakom våra krav på trafiksäkerhetshöjande åtgärder!

Alla som har fler synpunkter i frågan eller vill tipsa om ytterligare behov av åtgärder är välkomna att höra av sig till mig. Ju mer fakta vi kan tillföra underlaget, desto bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar