onsdag 3 december 2014

Ny möjlighet för Golfresort i Traryd!

Vid sitt sammanträde igår beslutade en enig kommunstyrelse i Markaryds kommun att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett köpeavtal om försäljning av mark för en ny golfresort i Traryd och ett exploateringsavtal som, tillsammans med den antagna detaljplanen, reglerar hur utbyggnaden i området ska ske.

Köpare är AB Grundstenen 148384 under namnändring till Lake Lagan Golf Resort AB). Inom ett markområde omfattande ca 220 hektar i norra delen av Traryd i Markaryds kommun planerar exploatören för ett stort fritidscenter för hela familjen innehållande feriehus, vattenland, camping och en 18-håls golfbana. Detta i huvudsak enligt den detaljplan som finns framtagen för det aktuella området. Målet är att området, fullt utbyggt, ska bestå av 550 hus.

Överenskommelsen bygger på dels ett köpeavtal och ett exploateringsavtal, som tecknas samtidigt. Köparen ska på tillträdesdagen kontant betala 14 200 000 kronor som ersättning för marken. Vidare ska bolaget till Markaryds kommun erlägga en exploateringsersättning om totalt 15 000 000 kronor fördelat över tre olika tillfällen under de första två åren efter tillträdet.

Det är mycket positivt att vi nu har en ny exploatör som är beredd att satsa på en utbyggnad av området. Det innebär stora möjligheter, inte bara för Traryd och Markaryds kommun utan även för hela regionen. Det är också positivt att vi genom två tydliga avtal reglerar ansvarsfördelningen. Projektet kommer inte heller den här gången att medföra någon belastning på den kommunala ekonomin, eftersom allt inom planområdet faller under exploatörens ansvar.

Förslaget kommer att hanteras i kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 18 december och tillträdesdagen är utsatt till den 15 januari 2015. Därefter är det möjligt för exploatören att omgående sätta igång arbetet med att utveckla området.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar