onsdag 29 oktober 2014

Hastighetssänkning utanför förskola stoppas av Trafikverket och LänsstyrelsenI augusti i år beslutade kommunstyrelsen att utfärda en permanent trafikföreskrift som innebär att hastigheten utanför förskolan Gläntan i Strömsnäsbruk skulle begränsas till 30 km/tim, en begränsning som vi har intill samtliga förskolor och grundskolor i kommunen. Kommunstyrelsen vill detta och utbildnings- och kulturnämnden vill det. Dessutom vill föräldrarna detta, liksom personalen. Polisen har inget att erinra, inte minst då många kör alldeles för fort utmed Hinnerydsvägen där Gläntan är belägen. Räddningstjänsten tycker att det är okej. Men Trafikverket, med sin fina vision om noll döda eller svårt skadade i trafiken, överklagar kommunens beslut och får stöd av Länsstyrelsen! Snacka om brist på barnperspektiv! 

Vad har då byråkraterna i Växjö för motiv för att inte godkänna vårt beslut?

Trafikverket skriver i sitt överklagande att "det inte finns tillräckliga trafiksäkerhetsskäl till en hastighetsbegränsning från rådande högsta tillåtna hastighet 50 km/tim till 30 km/tim." Däremot kan man tänka sig en sänkning till 40 km/tim under förutsättning att det sker "en samordnad kommunal hastighetsöversyn inom samtliga tättbebyggda områden i Markaryds kommun".

En sådan hastighetsöversyn har kommunen för avsikt att genomföra, men om den ska genomföras på ett seriöst sätt innebär det att det kommer att dra ut på tiden. En sådan hastighetsöversyn kommer också att innebära krav på kommunen, men även på Trafikverket, att anpassa gator och vägar till sänkt hastighet. Det betyder i klartext att man ska satsa ett försvarligt antal skattekronor på att bygga om gator och vägar och då ska detta planeras in i både en statlig och kommunal budgetprocess.

Under tiden menar Trafikverket att man inte ska göra någonting, vilket innebär fortsatt höga hastigheterna utanför förskolan med de risker detta innebär.

Så hamnar den ena statliga myndighetens överklagande på den andra statliga myndighetens (länsstyrelsens) bord. Vad säger då länsstyrelsen?

Jo, man förbjuder kommunen att vidta någon åtgärd i avvaktan på att överklagandet behandlas. Med erfarenhet av de långa handläggningstider länsstyrelsen har, och som jag nyligen påtalat för länsledningen, lär det väl dröja minst ett halvår innan vi får något besked. Men av det s k inhibitionsbeslutet kan man dra vissa slutsatser inför ett kommande beslut.

Länsstyrelsen motiverar sitt beslut på följande sätt: "Frågans betydelse för kommunen kan i sammanhanget därför inte vara av tillräckligt stor betydelse i sammanhanget." Dessutom konstaterar man, redan innan kommunen haft möjlighet att yttra sig, att sannolikheten är stor att Trafikverkets överklagande kommer att vinna bifall. Oj, så rättssäkert det känns att länsstyrelsen bestämt sig innan kommunen fått möjlighet att avge sitt yttrande.

Jag har också bestämt mig! Jag tänker driva det här ärendet så långt det går för att förskolebarnen vid Gläntan, deras föräldrar och personal ska kunna känna samma trygghet och att trafiksäkerheten ska bedömas på samma sätt vid alla våra förskolor. Det är dags att alla fina ord som våra statliga myndigheter skriver ner på pränt också ska bli en verklighet, inte bara i Växjö och Borlänge - utan även i lilla Strömsnäsbruk i Markaryds kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar