fredag 14 november 2014

Polisens trygghetsundersökning bekräftar vad jag sagt under lång tid nu!


Idag presenterades resultatet av polisens trygghetsundersökning för Kronobergs län och det är med en alltför önskvärd tydlighet som resultatet bekräftar vad jag sagt till Polismyndigheten i Kronoberg under snart ett halvår. Medborgarnas upplevda trygghet i Strömsnäsbruk har försämrats i negativ riktning och i en sådan omfattning att jag undrar om det finns ett liknande exempel.

Samtidigt som det på ett sätt känns bra att få mina påståenden bekräftade känner jag mig både sorgsen och nedstämd över att det ska behöva gå så här långt innan Polismyndigheten centralt tar till krafttag för att stävja den kriminalitet som utvecklats. Tänk, så mycket elände man kunnat bespara folk om man agerat direkt på våra signaler!

Våren 2013, för ett och ett halvt år sedan, tog jag initiativ till en rad åtgärder för att få ordning på problemen med illegala bilmålvakter, skadegörelse mm. Under hela sommaren och en stor del av hösten ägnade jag mig åt att driva på våra kommunala förvaltningar och polisen för att sätta tryck på de personer som stod bakom dessa aktiviteter. Efter ett halvår blev det lite lugnare, men i stället ökade narkotikaproblematiken.

Det problemet togs lyckligtvis på allvar och under våren 2014 sparades det inte på insatser för att komma åt den ökade narkotikaanvändningen hos bland annat våra ungdomar. Och när situationen lugnade ner sig, sommaren 2014, började nya problem.

I augusti 2014 tog jag det första initiativet till överläggningar med polisen i anledning av den våg av skadegörelse och inbrott som börjat under sommaren. Dessa överläggningar har sedan fortsatt kontinuerligt. Vi har från kommunens sida sedan dess agerat mycket kraftigt och målmedvetet och vad som gjorts har redovisats i media, på kommunens hemsida, Facebook m fl kanaler. Även polisen har vidtagit åtgärder och vår samverkan är öppenhjärtlig och god. 

Vi har idag lagt ut kommunens och polisens redovisning på nytt på kommunens hemsida.  Där finns också material från trygghetsundersökningen.
Ta gärna del av det materialet via denna länk.

På måndag möter vi länspolisledningen för att fortsätta diskussionerna. Mitt syfte är naturligtvis att spegla problematiken, men framför allt, tillförsäkra mig de besked som säger att nu är detta en mycket högt prioriterad, polisiär uppgift och den ska tas på allvar med rejält utökade resurser!

Under mina tolv år som kommunalråd har jag inte varit med om en liknande situation. Som jag ser det står rättssamhällets förtroende på spel. Om inte staten kan garantera sina medborgare trygghet och säkerhet riskerar vi att få en situation där folk tar lagen i egna händer och då kan vad som helst hända. En sådan utveckling ska bara inte få förekomma i en rättsstat som vår! Självklart ska vi som lokala företrädare gör allt för att bidra till förbättringar, men ansvaret vilar ytterst på våra beslutsfattare i Riksdagen och det ansvaret gäller oavsett parti- eller blockbeteckning!

Mitt besked är detsamma som tidigare; från kommunens sida kommer jag se till att man fortsätter agera kraftfullt och snabbt med insatser efter det behov som uppstår. Vårt ansvar gäller det som ankommer på kommunen. Polisiära och lagförande insatser ska polisen svara för fullt ut – och det gäller i Markaryds kommun lika väl som i Växjö eller Stockholm!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar