söndag 28 oktober 2012

Invigning och jubileum för Konecranes i Markaryd!
I fredags hade jag den stora äran att, tillsammans med Konecranes vice VD Hannu Rusanen och Konecrane Lifttrucks VD i Markaryd Lars Frödin, klippa bandet och inviga de nybyggda och fantastiskt fina kontorslokalerna i Markaryd. Samtidigt fick vi vara med om överlämnandet av truck nr. 4.000 som byggts sedan starten av företaget i Markaryd 1995. Trucken överlämnades till representanter för Ghana Ports and Harbour Authority samt Ghanas Ministry of Transports.

Det är nästan precis 18 år sedan kommunens industribyggnadsbolag MIBAB och dåvarande SMV träffade ett avtal om uthyrning och utbyggnad av lokalerna i Markaryd. Dessa togs i bruk 1995 och det var startpunkten på ett mycket gott samarbete som utvecklats och fortsatt under de här åren. Företaget har vuxit på ett mycket bra sätt och i takt med expansionen har lokalerna utökats och byggts till flera gånger.
 
År 2004 blev SMV en del av det finska bolaget Konecranes som fortsatte utveckla företaget på samma positiva sätt.
 
Ett strategiskt mycket viktigt beslut ledde fram till att Konecranes för ett år sedan förvärvade fastigheten från MIBAB, ett beslut som var av stor betydelse för såväl företaget som kommunen.
 
Samtidigt fortsatte Konecranes glädjande nog att satsa i Markaryd och resultatet ser vi idag i form av de nya kontorslokaler som nu är invigda tagits i bruk, liksom genom firandet av truck nr. 4000 som nu ska levereras från fabriken i Markaryd.
 
Som representant för Markaryds kommun är jag väldigt glad över att Konecranes väljer att fortsätta att satsa i Markaryd. Redan från starten har samarbetet fungerat alldeles utmärkt och präglats av samförstånd, förståelse och en gemensam vilja att samverka till nytta och gagn för både företaget och kommunen.
 
Platschefen Lars Frödin och personalen på anläggningen här i Markaryd har, precis som koncernledningen för Konecranes, all anledning att känna stolthet över sin verksamhet. Företaget har med bravur klarat av att stå pall då konjunkturerna svängt. En viktig anledning till det beror säkert på att den kompetenta och yrkesskickliga personalen står för en tillverkning av produkter som är av högsta klass!
 
På Markaryds kommuns vägnar gratulerar jag er till det fantastiska resultat ni åstadkommit och önska er alla lycka till med era nya lokaler och företagets fortsatta utveckling!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar