onsdag 10 oktober 2012

Bowlinghallen växer fram!

Arbetet med den efterlängtade bowlinghallen i Markaryd intill simhallen "Hannabadet" fortskrider enligt planerna och planeras vara färdig strax efter årsskiftet. Vid en visning idag för berörda aktörer - entreprenören, sponsorerna och kommunen - kunde vi samtliga konstatera att det här kommer att bli mycket bra. Det fälldes många positiva omdömen om hur bra det här verkar att bli.
 
Arkitekten verkar ha hittat en bra anpassning både exteriört och inte minst interiört i kopplingen till simhallen. Genom att bygga bowlinghallen precis intill simhallen med ny, gemensam entré, kommer båda verksamheterna att gynnas av etableringen. I området utanför byggnaden planeras nu en ny gång- och cykelväg, anslutningsväg och parkeringar samt en "ansiktslyftning" av den redan idag vackra fonden av ekträd upp mot Ekebacken Hotell & Konferens.
 
Det här projektet har stått på Kristdemokraternas agenda sedan vi planerade för ombyggnaden av simhallen 2002 och det är med stor glädje jag kan konstatera att vi nu också levererar i det här avseendet och i form av en anläggning som många markarydsbor ser fram emot.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar