fredag 2 november 2012

Försvarsutskottet besökte Markaryd

Mikael Oscarsson (KD), Peter Hultqvist (S), Torgny Persson och Clas-Göran Karlsson (S)
Det hör inte till vanligheterna att tre riksdagsledamöter från samma utskott besöker Markaryds kommun på en och samma dag, men så var fallet under torsdagen. Hemvärnsföreningen i Markaryd, under ledning av Torgny Persson, stod som arrangör för ett seminarium under rubriken "Hemvärnets roll i samhället". Under dagen förevisades också verksamheten vid Hemvärnsgården i Strömsnäsbruk.
 
Mikael Oscarsson (KD) inledde kvällen med att tala om det civila samhällets betydelse och om Hemvärnet som ryggraden, inte bara ur försvarssynpunkt, utan som en mycket viktig organisation vid kriser och katastrofer. Mikael, som också sitter med i försvarsberedningen, underströk även betydelsen av att riksdagen kan nå en bred samsyn i kommande försvarsbeslut.
 
Försvarsutskottets ordförande Peter Hultqvist (S) redogjorde i sitt anförande för de förändringar som skett under de senaste åren inom det svenska försvaret. Hultqvist var kritisk till beslutet att avskaffa den allmänna värnplikten, vilket lett fram till den besvärliga personalsituation inom försvaret som vi ser idag. Han berättade om den omvärldsanalys som nu pågår inom försvarberedningen och som kommer att ligga till grund för de förslag som så småningom kommer att läggas fram av försvarsberedningen.
 
Själv fick jag möjlighet att i mitt anförande lyfta fram min syn på Hemvärnet som en mycket viktig organisation, inte minst vid olika kriser och katastrofer under fredstid. Den insats som Hemvärnet gjorde i kommunen, t ex efter stormen Gudrun 2005, visade hur betydelsefullt det är med en organisation som har kunskap, utrustning och utbildning för att hjälpa till när det krisar. Det känns mycket positivt att vi i Markaryds kommun har en så aktiv Hemvärnsförening och att samarbetet fungerar så bra.
 
Det är också uppmuntrande att höra alla positiva kommentarer om kommunens engagemang. Alltsedan stormen Gudrun har vi från kommunens sida försökt stötta och uppmuntra föreningen i deras arbete. Uppenbarligen är detta inte så vanligt förekommande, vilket förvånar mig. Därför är den här sortens arrangemang viktiga när man tillsammans kan sätta fokus på en gemensam angelägenhet. Sedan är det, som tidigare nämnts, inte heller så ofta tre ledamöter i försvarsutskottet får möjlighet att möta och ta del av synpunkterna från en lokal hemvärnsförening. Det mötet är nog så viktigt!  
 
Mikael Oscarsson (KD) tillsammans med Chefen för 35:e Hemvärnsbataljonen Dag Fjällström

1 kommentar:

  1. På länken nedan finns en video som visar hur det såg ut efter stormen Gudrun.

    http://www.osby.info/multimedia/videor/stormen-gudrun.asp

    SvaraRadera