onsdag 3 oktober 2012

Markaryd – ”Årets Företagarkommun” i Kronoberg och sjätte bäst i landet

Förstaplatsen i Kronobergs län i ”Årets Företagarkommun” går till Markaryds kommun. Totalplatsen i riket är nummer 6. I alla fyra kategorierna omsättning, resultat, antal företag och kreditvärdighet placerar sig kommunen högt. Bäst lyckas man i kategorin bättre omsättning.
 
"Årets Företagarkommun" är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. I Företagarnas ranking mäts den faktiska tillväxten och inte subjektiva variabler. Tillsammans med Svenskt Näringslivsranking av det lokala företagsklimatet får man dock en mycket bra bild av företagandets villkor. Markaryd placerar sig i topp i båda, på plats 6 respektive 27!
 
Det är intressant att notera att det är tillväxtföretagen som står för den starkaste utvecklingen. I Markaryd ökar omsättningen med 12%, vilket kan jämföras med länets 9%. Vid presentationen idag på Tryckta i Markaryd kunde vi konstatera att det lönar sig att producera i Sverige. En annan slutsats är att tjänsteföretagen växer tack vare tillverkningsindustrin.
 
Det faktum att "Årets Företagare" mäter bolag med en omsättning på minst 100 000 kr och max en miljard samt företag med säte i kommunen ger också en vink om var tillväxten faktiskt sker. Bäst i landet är Västerbottens län, medan Stockholms län ”bara” placerar sig på snittet om man jämför alla län. Tillväxt i skattekraft är således någonting helt annat än tillväxt i produktion. Skattekraften speglar ett boende - kommuner med attraktiva boendemiljöer - medan tillväxt i produktion speglar var resurserna för välfärden skapas.
 
Som företrädare för Markaryds kommun är jag oerhört stolt över företagen i Markaryds kommun. Varenda person i Sverige kommer dagligen i kontakt med produkter som är tillverkade i Markaryd. Jag är också stolt över de resultat vi kan visa upp i form av tillväxt och företagsklimat, något som inspirerar till fortsatt arbete. Framgång är ingen slump – det är resultatet av hårt och uthålligt arbete som ger framgång oavsett om det gäller företagande, politik eller bemötande och service i den kommunala tjänstemannaorganisationen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar