torsdag 7 januari 2010

Underskattar regeringen kraften hos pensionärerna?

I år sänks pensionerna med cirka 3 procent eftersom den så kallade bromsen i pensionssystemet trätt i kraft. Bara de allra fattigaste pensionärerna får ut en högre pension i år än förra året. Sänkt skatt kompenserar något. Alla pensionärer får skattesänkningar 2010. För de flesta pensionärer gör det att det blir en mindre minskning av pensionen netto än man kan tro när man bara tittar på avin. Detta är till största delen ett resultat av Kristdemokraternas påtryckningar inom regeringen.
.
Det politiska minnet i valmanskåren är kort och ingen kommer att påminna oss om är att det var (S)-regeringen som överförde pensionskapital (258 miljarder) från AP-fonderna till statskassan. Det var (S)-regeringen som inte kompenserade pensionärerna för inflationen. Det var (S)-regeringen som konfiskerade en betydande del (17 miljarder) av de privata pensionsförsäkringarna och som dessutom införde en avkastningsskatt, som även togs ut på negativ avkastning.
.
Nu spelar detta mindre roll. Oppositionen och media kommer fram till valet att upprepa hur pensionärerna drabbas. Därför hade det varit bättre om regeringen valt att kompensera pensionärerna för den så kallade bromsen i stället för att genomföra jobbskatteavdragets steg fyra. Kraften bland Sveriges två miljoner pensionärer kan visa sig betydligt starkare än vad regeringen räknat med, vilket kan komma att bli en faktor som avgör valet 2010.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar