tisdag 26 januari 2010

Historiskt avtal underskrivet idag

Idag togs ytterligare ett stort steg mot genomförandet av Pågatåg Nordost. Ett genomförande- och finansieringsavtal mellan åtta kommuner (bl a Markaryd), två regionförbund samt Banverket undertecknades då i Hässleholm. Avtalet reglerar parternas ansvar och åtaganden samt sätter tidplanen för ett genomförande. Det här känns oerhört positivt. Nu återstår bara regeringens beslut. Regionerna och kommunerna ställer upp med drygt 50% av finansieringen, vilket borde borga för ett positivt mottagande från regeringen.
.
Det är mycket glädjande att kommunerna, regionerna och Banverket idag ställer sig bakom en helhetslösning för att få regionaltågen att rulla. Det avtal som idag undertecknats och nu lämnas in till regeringen är resultatet av ett intensivt och mångårigt arbete och jag är mycket glad att vi nu kommit fram till ett avtal som innebär att det äntligen blir tågstopp i Markaryd. Detta kommer att få stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i Markaryd, södra Småland och Skånes nordöstra del, som nu knyts ännu närmare tillväxtområdet i Öresundsregionen .
.
Näringslivets insatser under den långa processen har varit betydande. Företag som IKEA (VD Thomas Carlzon) och NIBE (VD Gerteric Lindqvist) har engagerat sig kraftfullt och satt av både tid och pengar för projektet.
.
För Markaryds del innebär det att stationsområdet i Markaryd ska stå klart senast 2011 och att mötesspåret i Bjärnum färdigställs så fort som möjligt. Enligt avtalet ska trafiken på Markarydsbanan vara igång senast december 2013.
.
Det kan tyckas som lång tid, men nu har vi äntligen fått en tidplan som inte är kopplad till aktiviteterna i Hallandsåsen. Dessutom är december 2013 den bortre gränsen och vi kommer att göra allt från kommunens sida för att kunna komma igång tidigare.

Den totala kostnaden för ombyggnationen av stationsområdet i Markaryd beräknas till c:a 13 Mkr. Av denna summa svarar kommunen för c:a 2,4 Mkr. Resterande del finansieras genom ett EU-bidrag (1,6 Mkr) samt av Banverket (9 Mkr). Kostnaderna för hela projektet uppgår enligt avtalet till 563 Mkr varav drygt hälften finansieras av regionerna och kommunerna.

Läs mer: i Markaryd, Norra Skåne, Sydsvenskan, SmP, Kristianstadsbladet, SR Kristianstad, Ystads Allehanda

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar