tisdag 19 januari 2010

Vindkraft utan gräddfil

Intresset för vindkraft i Markaryds kommun har formligen exploderat det senaste året. En ny lagstiftning infördes den 1 augusti som är tänkt att förenkla tillståndsprocessen. Tanken är säkert vällovlig, men samtidigt kan man fundera på varför man inför utbyggnaden av vindkraft åsidosätter den normala och demokratiska process som all annan etablering är hänvisad till.
.
Kommunfullmäktige i Markaryd antog för ett år sedan en policy, i vilken är fastställt att all etablering av vindkraft i kommunen ska föregås av en detaljplaneprocess. Därmed har alla parter som berörs av vindkraften möjlighet att komma till tals i en så demokratisk process som möjligt. Så här långt har vi fått ganska stor förståelse för detta ställningstagande.
.
Man kan inte, hur angeläget det än är med miljövänliga energikällor, bortse från att det finns motstående intressen. När dessutom verken tenderar att öka i höjd, kommer fler i omgivningen att ha synpunkter. Jag tycker man måste ha förståelse för detta. I vår policy har vi en gräns vid 150 meters totalhöjd, vilket kraftbolagen menar inte kommer att räcka. I stället vill man öka totalhöjden till 180-190 meter, alltså lika högt som Turning Torso i Malmö. Detta eftersom det vid lägre höjder verkar blåsa för lite för att vara lönsamt. Med ökad totalhöjd kommer också konflikterna att öka.
.
Jag är glad att vi, så här långt, lyckats nå total enighet i kommunfullmäktige för kommunens hållning. Vindkraften behöver, precis som andra miljövänliga energikällor, byggas ut - men det måste ske med förnuft och med beaktande av försiktighetsprincipen. Precis som i de flesta andra företeelser finns det både fördelar och nackdelar och som så ofta kanske den gyllene medelvägen kan vara en kompromiss också för vindkraften.

3 kommentarer:

 1. Vindkraftsindustrin forcerar och sätter medborgaren i kläm

  Allt fler medborgare kommer i kläm i den forcerade utbyggnaden av vindkraft. De senaste dagarna har vindkraftsbranschen ännu en gång gått till offensiv med att påstå att tillståndsprocessen tar för lång tid.
  Man förundras över att det ska behöva gå så snabbt. Sverige har tillräckligt med el och kommer att så ha under lång tid framöver. Det måste vara rimligt att alla berörda får tid till att sätta sig in i vad vindkraften betyder.
  Det måste också vara rimligt att kommunerna får tid att undersöka vilka
  effekter vindkraftsindustrins projekt har lokalt och få tid att upprätta lämpliga etableringsplatser som värnar om människor, djur och landskap.
  Man ställer sig frågande om vindkraftindustrin är oroad över och fruktar att vindkraftäventyret slutar abrupt när det går upp för befolkningen att svensk vindkraft inte minskar utsläppen av koldioxid i Sverige.
  För varje del vindkrafts el Sverige producerar genererar fem delar skitig el med stora utsläpp av koldioxid.

  www.vindkraft.panatet.se

  SvaraRadera
 2. Det är viktigt med naturliga och tysta områden i Sverige - särskilt i närheten till tätorter.

  Vindkraften är ljudmässigt en industriell företeelse, och påverkar människors möjlighet till återhämtning.

  Markaryd kan bli en kommun som utmärker sig med klok planläggning av vindkraft. Redan bullerstörda oråden bör användas för denna typ av industri.

  SvaraRadera
 3. Det är precis därför jag försöker ha en försiktig hållning i Markaryds kommun. Vindkraften är en industri som all annan industri. Problemet är att det långt ifrån är lönsamt överallt. Vindkarteringen från Uppsala Universitet visade sig vara baserad på helt felaktiga indata. Konkreta mätningar visar att det blåser betydligt mindre än förväntat.

  SvaraRadera