lördag 2 januari 2010

Liberalt angrepp på familjen

Det liberala språkröret Expressen ägnar sin ledarsida idag åt ännu ett angrepp på vårdnadsbidraget. Det är häpnadsväckande att en reform, som Expressen själv konstaterar att inte många efterfrågar, kan vara så hatad. Lika märkligt är det att en liberal ledarsida, som vanligtvis står för frihet, självbestämmande och rätt till egna val, väljer att liera sig med socialisterna i den här frågan. Plötsligt är familjerna och kvinnorna mindre vetande och utan förstånd att välja själv. Den liberala rösten blir förmyndare i bästa Alva Myrdal-stil.
.
En ny motivering förs också in i debatten genom att hänvisa till resultatet från en enstaka forskarrapport som påstår att barn med invandrarbakgrund riskerar att halka efter i skolan om de inte börjar i förskolan vid två års ålder. Argumentationen är ganska tunn.
.
Slutsatsen av Expressens argumentation måste därför bli lika enkel i sin analys som konklusionen i ledaren. Genom den ekonomiska styrningen som sker genom statsbidrag och maxtaxa är en förkrossande majoritet av barnen inskrivna i förskolan. Samtidigt kommer rapport efter rapport som konstaterar att barn i allt större utsträckning är otrygga, mobbade och känner ett utanförskap. Mängder av samtal till BRIS vittnar om barn som upplever att de inte räcker till. Resultaten i skolan talar sitt tydliga språk och har knappast blivit bättre med åren och det individuella programmet är bland de största på våra gymnasier. Att relatera detta till när barnen börjar i förskolan vore lika korkad argumentation som Expressens ledare ägnar sig åt. Problematiken är mer komplex än så.
.
Mot den bakgrunden fortsätter den liberala draken att driva en kamp mot familjen och mot familjens rätt att själv välja vad som man anser vara bäst för sina egna barn. Om detta ska vara en av de mer angelägna liberala frågorna att driva är det dags att mobilisera en ny kamp för familjerna och för rätten att själv få välja. En sak är i alla fall säker; Kristdemokraternas röst och ideologiska grund kommer fortsatt att vara garantin för att det åtminstone finns ett parti som fortsätter att ta strid för familjen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar