lördag 9 januari 2010

Avregleringen av elmarknaden ett misslyckande?

I takt med att kylan tar ett allt fastare grepp och temperaturen sjunker, rusar elpriserna för konsumenterna i höjden. Detta drabbar inte bara oss vanliga konsumenter, utan det slår oerhört kraftigt mot den svenska basindustrin, som har ett stort energibehov. Därför är det häpnadsväckande och närmast att betrakta som ett tjänstefel att flera av reaktorerna vid kärnkraftverken är tagna ur drift för översyn under den period då vi vet att energibehovet är som störst.
.
Nu tvingas man istället starta kol- och oljeeldade värmekraftverk för att producera tillräckligt med el. Detta innebär att produktionskostnaderna ökar, men är även miljömässigt helt vansinnigt när det finns bättre alternativ.
.
Sverker Martin-Löf, ordförande i flera börsbolag, är stenhård i sin kritik i en artikel i
Dagens Industri och menar att ”prissättningen på elbörsen är helt felaktig och innebär i själva verket bara en enorm förmögenhetsöverföring från industri och andra elanvändare till elproducenterna". Han vill därför att regeringen ska gå in och styra upp elmarknaden igen.
.
Det ligger en hel del i kritiken. Avregleringarna av såväl el- som telemarknaden har inte inneburit så värst många positiva effekter för konsumenterna. Vi ser inte på våra el- och teleräkningar att kostnaderna har blivit mindre, det är snarare tvärtom. Det kan inte vara rimligt att konsumenterna ska tvingas betala notan för bolag som inte sköter sina kraftverk.
.
Konsekvensen borde naturligtvis vara att regeringen ser över om avregleringarna fungerar på det sätt som var avsikten. Om inte, borde man omgående gå in och styra upp både el- och telemarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar