torsdag 21 januari 2010

Från makro till mikro

Idag hade jag förmånen att få lyssna till den förre ABB-direktören Percy Barnevik som berättade om sitt engagerade arbete i Hand in hand International. En organisation som genom mikrolån till kvinnor i bl.a. Indien, Sydafrika och Brasilien ger dem möjlighet att starta egna företag. Hans berättelse var gripande och inger hopp om förändring hos fattiga människor i tredje världen. Men berättelsen handlade också om Barneviks egen resa från ett multinationellt företag till mikroföretag i tredje världen.
.
Det var mycket intressant att höra Barneviks koppling till entresprenörskap och företagande i Sverige. Han konstaterade att Sverige under de närmaste tio åren behöver hundratusentals nya jobb. Men det är varken i storföretagen eller inom den offentliga sektorn dessa jobb kan skapas, utan i de små och medelstora företagen.
.
Kvinnor, ungdomar och invandrare är grupper som måste tas tillvara på ett mycket bättre sätt och ges dessa möjligheter till entreprenörskap. Tyvärr har socialdemokraterna i regeringsställning inte gjort särskilt mycket för att ge dessa möjligheter. Mona Sahlin och hennes företrädare har effektivt satt stopp för kvinnors möjligheter att bli företagare inte minst inom områden som berör de offentliga välfärdstjänsterna.
.
Alliansregeringen har gjort en hel del för att ge dessa möjligheter. Med ett starkare stöd för kristdemokraterna skulle möjligheterna för en kraftfull näringslivspolitik öka ytterligare. Vi vet vad som väntar om det blir en vänsterregering - statlig styrning och reglering, höjda skatter och stopp för nyföretagande inom de offentliga verksamheterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar