tisdag 13 mars 2018

Region Halland ställer sig positiv till att se över en trafikstart på Markarydsbanan i närtid med färre turer
Dagens möte i Halmstad då vi fick en förhandsdragning av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Markarydsbanan blev överraskande positivt och kan sammanfattas i följande punkter:

1) Persontågstrafik med ett begränsat antal turer mellan Hässleholm och Halmstad under ett inledande skede i enlighet med förslaget från Pågatåg NO är fullt möjligt.

2) Regionala tillväxtutskottets ordförande i Halland meddelade att Region Halland idag beslutat att man vill att Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken utreder möjligheten att trafikera Markarydsbanan i närtid med ett mindre utbud av turer. 

Det förslag vi arbetat fram inom Pågatåg NO-gruppen och som bland annat Hässleholms och Kristianstads kommunledningar tillskrivit Region Halland om har, tillsammans med näringslivets agerande innan jul, varit av betydelse.

3) Åtgärder på Markarydsbanan på sikt visar sig vara ett exceptionellt lönsamt infrastrukturprojekt där varje satsad krona ger mellan 5 och 13 kronor tillbaka! (se bilden ovan)


*    *    *

Vid en gemensam samling idag i Halmstad fick ett 50-tal representanter för regionerna, kommunerna och trafikhuvudmännen en första redovisning av den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Trafikverket Väst genomfört för Markarydsbanan på uppdrag av Region Halland. Resultatet och slutsatserna överraskade inte. Redan innan ÅVS:en påbörjades för ett år sedan kände vi till att man för att få en trafik med persontåg en gång i timmen mellan Hässleholm och Halmstad behöver bygga ett mötesspår i Knäred samt åtgärda kapacitetsproblem på Halmstad C.

Den mest intressanta uppgiften var att den s k nytto-nuvärdeskvoten för dessa åtgärder beräknas till någonstans mellan 5 och 13, vilket är exceptionellt högt för ett järnvägsprojekt. På svenska betyder det att en satsad krona ger mellan 5 och 13 kronor tillbaka! Samtidigt gäller detta då alla åtgärder är genomförda, vilket tidigast kan ske om fem år (2023) - troligtvis dock ännu senare. 

Det är ju av den här anledningen vi i Pågatåg NO spelat in möjligheten att trafikera banan i mindre omfattning med glesare trafik i form av Pågatåg och/eller Öresundståg. Därför var det glädjande att få ett positivt svar från Trafikverkets trafikplanerare Tore Edbring på min fråga om de här trafikuppläggen i närtid är möjliga. Hans svar var tydligt; "Det är möjligt!"

Det mest positiva beskedet gav regionala tillväxtutskottets ordförande i Halland när han redan inledningsvis konstaterade att man idag beslutat ställa sig bakom det förslag som vi i Pågatåg NO lämnat och som innebär att trafikhuvudmännen ska se över möjligheten till en trafik i form av ett mindre utbud av turer i avvaktan på att alla satsningar på banan ska vara genomförda.

Därmed inte sagt att Halland ställer sig bakom förslaget att trafikera banan i närtid. Men beskedet att man nu är beredd att diskutera frågan med Skånetrafiken och Länstrafiken Kronoberg får väl i sammanhanget anses som ett mycket stort steg framåt!

3 kommentarer:

 1. Mycket bra, Bengt! Den 3 april kl. 19.00 äger det rum en sammankomst i Bygdegården i Knäred där trafikjournalisten Jan Du Rietz föreläser. Arrangörer är Järnvägsfrämjandet, ABF och Vänsterpartiet - men ej kristdemokraterna! Har Du blivit informerad om den sammankomsten? Har skickat e-brev till Dig under Dina e-postadresser om denna sammankomst! Du borde ha blivit inbjuden till den sammankomsten!

  SvaraRadera
 2. Tack, Magnus! Nej, jag har inte blivit tillfrågad om sammankomsten i Knäred. Såvitt jag förstår är det en allmän inbjudan till ett möte som vem som helst kan delta vid. Det är ju ändå positivt att (V) i Laholm börjar intressera sig för frågan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för Ditt svar, Bengt! Det är enligt min mening högst anmärkningsvärt att Du inte har blivit inbjuden när det är Du som i årtal har drivit denna fråga. Jag förstår det inte! Alla goda krafter borde vara med och samverka härvidlag! Visserligen är det ett öppet möte som Du skriver men jag anser ändå att arrangörerna, Svenska Järnvägsfrämjandet, ABF och Vänsterpartiet borde ha inviterat i frågan om Markarydsbanan initierade och insatta personer - och då Dig, Bengt! Tyvärr får jag närmast intrycket av att det är Vänsterpartiet i Laholm - företrätt av en kvinna vid namn Susanne Gerstenberg - som vill framstå som något av initiativtagare. Det kanske är för att synas och värva röster i höstens val. Jag blir besviken på arrangörerna.

   Radera