söndag 4 mars 2018

Kudo (MP) i Markaryd sviker miljön och sitt vallöfte

Bild från Smålänningen den 2 mars


Efter måndagens kommunfullmäktige skrev jag ner en insändare om Miljöpartiets agerande i Markaryd. Jag avvaktade dock med att skicka in den tills jag läst Smålänningens referat från fullmäktigemötet. Lokalreportern undvek som vanligt att beskriva vad som verkligen hänt, men efter min insändare blev det en liten uppföljande artikel om Miljöpartiets svekfulla agerande mot sina väljare. Här kan ni läsa min insändare i sin helhet:

Miljöpartiet i Markaryd måste vara den enda av det partiets lokalavdelningar i landets 290 kommuner som gång efter gång i kommunfullmäktige röstar mot förslag att förbättra vår miljö. I veckan var det dags igen då fullmäktige hade att ta ställning till ett förslag att förbättra sopsorteringen i Markaryds kommun genom att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfallet och möjliggöra sortering i ett flerfacksystem vid den egna  fastigheten. Ett förslag som fem kommuner i Kronoberg tillsammans arbetat fram.

Miljöpartiets ledamot i kommunfullmäktige, Nobuaki Kudo, förvånade nog alla närvarande genom att först begära återremiss med motiveringen att vi arbetat fram förslaget tillsammans med fel kommuner. När sedan hans yrkande om återremiss föll, yrkade Kudo avslag på hela förslaget för att sedan reservera sig mot detsamma. 

Miljöpartiet i Markaryd röstade således mot ett förslag som kommer att förbättra miljön väsentligt, minska avfallsmängderna och öka graden av återvinning i Markaryds kommun. Ett agerande som går fullständigt på tvärs med partiets nationella politik.

Dessutom går Kudo med sitt agerande tvärt emot sitt vallöfte. På Miljöpartiets lokala hemsida står att "Grindhämtning ska införas med flera kärl för sortering". När nu möjligheten fanns att genomföra, valde Kudo häpnadsväckande nog att rösta avslag på sitt eget vallöfte!

Kommunfullmäktige i Älmhult behandlade samma förslag i sitt fullmäktige i veckan. Enligt tidningen Smålänningen kallade Michael Öberg, (MP):s företrädare i Älmhult, beslutet som "historiskt" och "en viktig milstolpe". Så mycket skiljer sig alltså Miljöpartiets politik i två grannkommuner.

Men egentligen är jag inte förvånad. Så sent som i november 2017 yrkade Nobuaki Kudo avslag på förslaget till ett stort antal miljömål i Agenda 2030-dokumentet i Markaryds kommun - detta utan att kunna presentera ett enda eget förslag! Även den gången reserverade han sig mot de miljömål kommunfullmäktige beslutade införa.

Den som till äventyrs tänker lägga sin röst på Miljöpartiet i Markaryds kommun i september kan vara tämligen säker på att det blir en röst mot allt vad en politik för en god miljö innebär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar