fredag 16 mars 2018

Kudo (MP) döljer sitt svek med nya lögner

Efter en dryg vecka publicerades idag min insändare som svar på den ganska stora artikel Nobuaki Kudo (MP) fick i lokaltidningen för att han lämnat in en reservation mot sitt eget vallöfte. (MP) i övriga fyra kommuner som tillsammans med Markaryd ska starta fastighetsnära insamling av hushållsavfallet är mycket nöjda, men i Markaryd klagar man som vanligt på "undermåligt beslutsunderlag". Man kan ju undra varför det inte är journalistiskt intressant att fråga (MP) i grannkommunen Älmhult eller i Växjö vad det är för undermåligheter som (MP) i Markaryd hittat?

Smålänningen har också, utan att fråga mig, strukit det sista stycket i min insändare. Kanske inte så konstigt eftersom jag i det stycket ger kritik till tidningen. Men man ville kanske inte svara på varför en politiker får så otroligt mediautrymme genom att ständigt vara emot alla beslut. Hans reservationer mot fullmäktiges beslut överstiger i alla fall vida hans egna politiska förslag som är lätt räknade.

Här kommer insändaren i sin helhet inklusive det stycke som Smålänningen valde att inte publicera:


Kudo (MP) försöker dölja sitt svek med nya lögner

I sin skriftliga reservation mot beslutet att införa fastighetsnära insamling av hushållsavfallet i Markaryds kommun försöker Nobuaki Kudo (MP) dölja sitt svek med nya lögner. Ett av Miljöpartiets vallöften var att "Grindhämtning ska införas med flera kärl för sortering". När kommunfullmäktige behandlade ett sådant förslag den 26 februari, valde Kudo att rösta avslag på sitt eget vallöfte! Sannolikt det hittills största politiska sveket i Markaryds kommun under mandatperioden.

I reservationen, som får stort utrymme i Smålänningen den 8 mars, påstår Kudo att beslutet är ”varken miljömässigt eller ekonomiskt”. Av beslutsunderlaget framgår att ett införande av flerfackssystem kan på sikt medföra upp till 70 % högre utsortering av förpackningar och returpapper, vilket innebär att ca 4 500 ton avfall material återvinns istället för att brännas. Hur Kudo kan få detta till att inte vara miljömässigt är en gåta.

Trots vetskapen om att frågan beretts i två år ville han hellre av miljöskäl samarbeta med Hässleholm för att slippa köra den organiska fraktionen till Växjö. Nu är det så att Hässleholms kommun inte ens har en egen biogasanläggning. Hässleholm transporterar sitt organiska avfall till en biogasanläggning i Mörrum i Karlshamns kommun. I gengäld får man brännbart avfall med sig tillbaka till fjärrvärmeverket i Hässleholm. Transporten mellan Alandsköp och Mörrum är till och med längre och utsläppen därmed högre än mellan Alandsköp och biogasanläggningen i Växjö. Kudos försök att förklara bort sitt svek och sin okunskap visar sig således vara en lögn!

Hans andra motivering till reservationen, om en osäker ekonomi, är också en lögn. Den som har läst igenom hela beslutsunderlaget kan lätt konstatera att övergången till fastighetsnära insamling beräknas kosta 55-60 kr mer per månad för abonnenterna, något som också den nu genomförda upphandlingen i Växjö, Lessebo och Tingsryd visade.

I beslutsunderlaget anges det mycket tydligt att varje kommun solidariskt går in i bolagets verksamhet proportionerligt i förhållande till sin ägarandel. Delägarkommunerna beslutar om renhållningsordning och renhållningstaxa suveränt för sin egen kommun. Särredovisning av ekonomin ska tillämpas per kommun och varje kommun har fullt ekonomiskt ansvar för sin egen anläggning. Varje kommun betalar för sina egna investeringar. Tvärtemot vad Kudo påstår!

Att Kudo gör allt för att försöka dölja sitt miljömässiga svek på insändarplats är lätt att förstå. Däremot är det många med mig som ställer sig mycket frågande till varför han så frekvent tillåts torgföra alla sina påståenden på nyhetsplats utan någon som helst journalistisk granskning av sanningshalten.

Bengt Germundsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar