torsdag 15 mars 2018

Lägst sjukfrånvaro i länet i Markaryds kommun
Sjukfrånvaron i landets kommuner uppmärksammades idag i tidningen Dagens Samhälle och det är väldigt glädjande att konstatera att sjukfrånvaron bland våra anställda i Markaryds kommun har minskat ytterligare under 2017. Förra året hade vi lägst sjukfrånvaro bland kommunerna i Kronobergs län och i hela landet finns det bara 25 kommuner som har en lägra sjukfrånvaro än vad vi har i Markaryd!

För ett par år sedan ökade sjuktalen bland våra anställda och jag tog då ett initiativ genom att ge ett uppdrag att arbeta för att få ner sjuktalen. Det här har varit en av de prioriterade uppgifterna för personalavdelningen och det är väldigt glädjande att det arbete som nu genomförs ger resultat.

Det är svårt att peka på en enskild faktor till minskningen, utan oftast är det ett antal samverkande faktorer som gör att det drar åt samma håll.Sjukfrånvaron i ett nationellt perspektiv går i cykler och har gjort så i många år, men då handlar det ofta om nationella regelverk, förändrade rutiner och Försäkringskassans tillämpning. Men detta påverkar ju alla kommuner på samma sätt.

I Markaryds kommun har vi genom mitt och Alliansens initiativ lyft frågan på den lokala dagordningen och under personalchefens ledning har en rad åtgärder påbörjats. Vi har genomfört en treårig utvecklingsinsats för alla våra chefer och ledare. Bättre och tryggare ledare ger en positiv effekt på arbetsplatsen vilket indirekt påverkar närvaron. Vi har dessutom strukturerat upp hur vi använder oss av företagshälsovården vilket kan ha gett viss effekt. Dessutom har vi en ny rehabiliteringspolicy sedan 2016 och det var då våra siffror började vända till en minskad sjukfrånvaro. Samtidigt finns också en stor lojalitet hos många av våra medarbetare.

Glädjande är också att trenden tycks fortsätta. Sjukfrånvaron för januari månad 2018  har minskat med 0,81 %-enheter jämfört med samma period 2017. Bra jobbat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar