tisdag 20 mars 2018

Nobelmuséet kommer till Markaryd!
Idag kunde vi efter månader av planering presentera den unika, gemensamma satsning som Markaryds kommun, Nibe Industrier AB, Nobelmuséet och Mot nya höjder kommer att visa upp i höst och vinter i form av en utställning som heter ”Experiment”.

Utställningen, som tidigare visats i Stockholm och Dubai, kommer under september 2018 till februari 2019 att sättas upp och visas i Markaryd!

Markaryds kommun bekostar utställningen och de pedagoger som ska arbeta som guider och ta hand om alla besökare, skolklasser, evenemang och kringarrangemang som kommer att anordnas. Nibe står för utställningslokalen som ligger i företagets nyförvärvade fastighet på Hannabadsvägen. På bottenplanet kommer Nobelutställningen att visas, medan Nibe kommer att ha en egen utställning på det övre planet. Nibe kommer också att erbjuda besökarna visningar av sin tillverkning. Mer om detta kommer vi att presentera längre fram.
Mot nya höjder, som är ett projekt under bl a Region Kronoberg, har medverkat till att knyta de kontakter med Nobelmuséet som gjort det möjligt att få utställningen till Markaryd och regionen kommer också att stå för kostnaderna så att skolelever från samtliga länets kommuner ska kunna komma till Markaryd för att ta del av utställningen.

I Markaryd har vi som bekant ett fantastiskt bra samarbete mellan näringslivet och kommunen och ett av våra gemensamma mål är att stimulera intresset hos våra skolelever för naturvetenskap, teknik och matematik. För det är experiment och nyfikenhet som har förändrat vår syn på världen och det är resultatet av experiment och nyfikenhet som ger oss möjlighet att förändra världen.

Nyfikenheten får oss att fråga vad som händer om vi testar nya saker och lär oss av resultaten. Ett experiment kan bekräfta en teori – eller visa att den inte stämmer. Det kan också ge så förvånande resultat att ett experiment ger upphov till helt nya teorier. Inom vetenskapen finns flera exempel på hur helt nya landvinningar har upptäckts till följd av att man av nyfikenhet testade en teori som inte höll fullt ut.

Nyfikenheten och experimentlusten har varit drivkrafter i alla de innovationer som växt fram och som så radikalt förändrat den värld vi lever i.

Forskning och innovationer är nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta att vara världsledande på att ta fram produkter som gör vårt liv lättare att leva.
I Markaryd arbetar ca 45 % av arbetskraften i en modern och innovativ tillverkningsindustri. Den framtida kompetensförsörjningen är avgörande för hur våra företag ska lyckas på en global marknad. Vi behöver helt enkelt många fler människor med ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Därför är det så roligt att kunna presentera den här utställningen just här i Markaryd, där lokal innovationskraft och entreprenörskap lagt grunden för en tillverkningsindustri som idag är global.

Min och kommunens förhoppning är att den här fantastiska utställningen, tillsammans med alla kringarrangemang, ska bidra till att skapa en nyfikenhet att upptäcka hur naturen fungerar och ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Vågar vi tänka tanken att någon eller några av de elever som kommer att besöka utställningen om ett par decennier kommer att vara forskare eller innovatörer som bidrar till att lösa de framtidsfrågor vi funderar på idag? 

Varför inte? Kanske kan någon från Markaryds kommun eller Region Kronoberg bli morgondagens mottagare av ett Nobelpris! Vid dagens presskonferens medverkade entusiastiska elever från år 4 på Markaryds skola och här fanns det några som mycket väl kunde tänka sig en framtid som forskare. Så visst finns det hopp för framtiden!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar