måndag 14 september 2015

Två av landets bästa näringslivskommuner träffades för erfarenhetsutbyte
Svenskt Näringsliv stod idag för inbjudan och som arrangör då två av landets bästa näringslivskommuner - Mönsterås och Markaryd - träffades i Växjö för att diskutera erfarenheter och tankar kring arbetet för att förbättra företagsklimatet. Vad gäller företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet hamnar Mönsterås i årets ranking mycket högt upp liksom Markaryd, som får det bästa omdömet av alla Sveriges 290 kommuner.

På plats fanns de båda kommunernas kommunchefer, näringslivschefer och kommunstyrelseordförande och under några timmar utbyttes erfarenheter kring de framgångsfaktorer som vi på respektive håll identifierat i vårt arbete för att skapa goda förutsättningar för företagen att utvecklas i våra kommuner.

Träffen idag är resultatet av en idé som Svenskt Näringslivs regionchef Eilon Fransson fick då resultaten från enkäterna presenterades i maj i år och som gick ut på att de bästa kommunerna naturligtvis borde träffas och lära av varandra.

Både Mönsterås och Markaryd når toppresultat i flera av de parametrar som kommunerna själv kan påverka, såsom det sammanfattande omdömet, service, attityder, konkurrens, upphandling samt tillämpning av lagar och regler. Däremot är resultaten något sämre i de statistiska "storstadsvariabler" som väger tillräckligt tungt för att inte företagarnas egna omdömen ska slå igenom i den totala rankingen. Hur våra kommuner placerar oss i den nationella rankingen får vi veta i morgon.

Det blev en mycket intressant eftermiddag och det väcktes flera tankar under diskussionerna. Både Markaryd och Mönsterås kunde omgående ta med sig ett antal konkreta idéer att arbeta vidare med i respektive kommun. Samtidigt var vi överens om mycket och det var slående hur lika vi tänker och arbetar. Nu är kontakten upprättad och jag tror att vi kommer att fortsätta att upprätthålla denna för att stimulera varandra att bli ännu bättre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar