tisdag 1 september 2015

Fastighetsförsäljning som möjliggör golfresort klar


Idag undertecknades ett köpebrev där Markaryds kommun till Traryd Golfresort försäljer ett antal fastigheter i Tovhult i Traryd.

Detta innebär i korthet att Markaryds kommun försäljer mark som möjliggör att arbetet med golfresorten nu kan starta. Köpesumman är 14,2 miljoner. Till detta kommer ytterligare 15 miljoner, som ska inbetalas vid tre påföljande tillfällen som exploateringsbidrag.

Detta känns väldigt bra och jag är glad att affären äntligen kan genomföras, trots att den försökt stoppas bl. a. genom överklagande. I januari försökte en kommuninvånare laglighetspröva hela försäljningen, ett överklagande som inte undanröjdes förrän ett halvår senare. Någon framgång med överklagandet hade den klagande inte. Mycken tid har dock gått förlorad, vilken entreprenören hade tänkt använda för att påbörja byggnationen av anläggningen.

Fullt utbyggd kommer golfresorten inte bara vara ett lyft för Traryd och den norra delen av Markaryds kommun, utan också vara en fördel för grannkommunerna samt att de positiva effekterna också kan komma till nytta för hela länet inklusive residensstaden Växjö. Frågan återstår om man regionalt inser detta?  

Mikael Elmér, kontaktperson för Traryd Golfresort är också nöjd med att affären kunnat genomföras och att arbetet helt följer den uppsatta planen.

Från Markaryds kommun kan vi bara önska lycka till och vi kommer även fortsatt att verka för att underlätta för både Traryd Golfresort, liksom alla andra entreprenörer som vill satsa i Markaryds kommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar