fredag 18 september 2015

Swedbank och kommunledningen i fortsatt dialog


PRESSMEDDELANDE 

Det möte kommunledningen haft med Swedbank har förts i en god anda och vår dialog fortsätter. Det säger Bengt Germundsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun i en kommentar efter det möte med bankens regionala ledning som idag hållits i kommunhuset med anledning av Swedbanks besked tidigare i veckan att stänga lokalkontoret i Strömsnäsbruk.

– Vi har tydliggjort våra förväntningar gentemot banken både ur ett kommunalt perspektiv och ett kundperspektiv och lyssnat till Swedbanks skäl för sitt beslut, konstaterar kommunchef Svante Melander.

Markaryds kommun vidhåller sitt krav att beslutet att stänga kontoret i Strömsnäsbruk omprövas.

– Vi konstaterar att Swedbank, om beslutet verkställs, kommer att lämna kommunen, fortsätter Germundsson. Om det blir verklighet förväntar vi oss självklart att banken vidtar åtgärder som så långt det är möjligt säkerställer både service och tillgänglighet för de kunder som nu blir utan ett lokalt bankkontor. Detta har Swedbank tagit till sig.

En annan fråga handlar om bankomaten och insättningsboxen som idag finns i de lokaler Swedbank aviserat att lämna. Även detta är en fråga som Swedbank anser angelägen att hitta en lösning på.

– Det är bra att Swedbank tagit till sig de synpunkter vi framfört och att dialogen fortsätter, avslutar Germundsson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar