lördag 16 augusti 2014

Valspurten startade för Kristdemokraterna i Markaryd
I onsdags kväll höll Kristdemokraterna i Markaryd valupptakt på Gräddhyllans Lantcafé i Markaryd. På plats fanns riksdagskandidaten Sara Skyttedal, toppnamnet på landstingslistan Eva Johnsson, en rad lokala kandidater till kommunfullmäktigevalet i Markaryd samt medlemmar och sympatisörer. Stämningen var god och det blev inte sämre av Gräddhyllans goda förplägnad och fantastiska miljö.


Sara Skyttedal, förstanamn på kristdemokraternas riksdagslista i Kronoberg, inledde med att presentera sig och berätta om sina profilfrågor. Den fråga Sara brinner mest för är rättspolitiken och hon vill arbeta för fler poliser. Sverige har bara hälften så många poliser per invånare som resten av länderna inom EU och det är för lite. Bara i Kronobergs län har vardagsbrotten ökat med 17 procent och det som kronobergarna oroar sig mest för är inbrott i sina hus och bostäder.

Men även familjepolitiken är viktig. Det är föräldrarna som ska välja vilken omsorg som bäst passar deras barn och Sara säger bestämt nej till kvotering.

Därefter presenterade Eva Johnsson de viktigaste frågorna som partiet går till val på i landstinget. Eva vill arbeta för att det ska vara tydligt att patienten ska vara i centrum inom all sjukvård. Allt vad Landstinget gör måste planeras efter ett tydligt patientfokus och motiveras utifrån det. Hon vill också verka för att det ska finnas vårdpersonal med särskild specialistutbildning för de äldres sjukdomar på de flesta vårdcentraler, inrätta särskilda barncentrum på länets båda sjukhus samt förstärka psykiatrin. Det senare eftersom köerna till barn- och ungdomspsykiatrin fortfarande är oacceptabelt långa.

Till sist presenterade jag själv översiktligt några frågor i det lokala valmanifest som kommer att presenteras inom kort. Näringslivsfrågorna är betydelsefulla eftersom det är i våra framgångsrika företag som resurserna skapas i form av välfärdssatsningar som sedan kan komma vård, skola och omsorg till del. Några av vallöftena handlar om kvalitet i de kommunala verksamheterna, mindre storlek på de minsta barngrupperna i förskolan, elevernas resultat i skolan, läraryrkets status, utökade omvårdnadsinsatser inom äldrevården och bättre anhörigstöd, samt satsningar på en attraktiv, trygg och säker kommun.

Kvällen blev mycket lyckad och det är med stor tillförsikt som Kristdemokraterna i Markaryd nu påbörjar spurten på den valrörelse som snart pågått i fyra års tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar