fredag 22 augusti 2014

Utökade insatser i Markaryds kommun

Idag på morgonen genomfördes ett möte som jag kallat kommunledningen och polisen till för att diskutera hur vi bättre kan arbeta brottsförebyggande i kommunen. Vid mötet kom Markaryds kommun och polisen tillsammans överens om att ta ett gemensamt krafttag för att skapa en tryggare kommun.
 
Efter en ökad problematik med kriminalitet som inbrott, vandalisering mm i Markaryds kommun ingångsätts nu omgående ett gemensamt arbete som bland annat består i;

  • Ökad bevakning inom olika sektorer. Bland annat kommer kommunen att utöka bevakningen genom avrop på ytterligare rondering nattetid.
  • Ökade kontroller från polisens sida av bland annat fordon. Här handlar det t ex om trafikkontroller samt "lappning" av felparkerade fordon, som kommunen kommer att fortsätta transportera bort från allmänna platser och gatumark.
  • Ökad närvaro av polisen.
  • Förstärkta åtgärder inom skola och socialförvaltning.

Markaryds kommun och polisen hoppas också på hjälp av allmänheten genom att;
  • anmäla pågående brott genom att ringa 112
  • kontakta polisen genom att ringa 114 14 för att lämna tips, iakttagelser mm. eller via tips.kronoberg@polisen.se.

Polisen har också informerat kommunen om hur arbetet bedrivs, vilket gör det angeläget att påpeka att alla tips tas tillvara och värderas, vilket kan ha stor betydelse för pågående utredningar. Därför är det angeläget att fortsätta tipsa om iakttagelser eller företeelser som gör att man fattar misstankar om oegentligheter.

Kommunledningen och polisen kommer fortsättningsvis att ha gemensamma uppföljningar för att följa utvecklingen, utvärdera de insatta åtgärderna samt planera för fortsatt brottsförebyggande arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar