söndag 24 augusti 2014

Dags att få tågen att rulla, Region Halland!


Under tisdagen träffade representanter för näringslivet och Högskolan i Halmstad den politiska ledningen för Region Halland för att diskutera behovet av tågtrafik från Hässleholm till Halmstad. Det var ingen dålig laguppställning från näringslivet som med bil (!) åkte till Halmstad. Denna bestod av Gert-Eric Lindqvist, VD NIBE AB, Thomas Carlzon, VD IKEA AB, Gullbritt Jonasson, VD Finja Betong, Thomas Jansson, Bröderna Jansson, Mikael Alexandersson, rektor vid Halmstads Högskola samt Nicolas Hassbjer, ordförande i Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. 

I december 2013 startade trafiken med Pågatåg mellan Hässleholm och Markaryd, vilket resulterat i en kraftig resandeökning (52 %) med kollektivtrafiken. Region Skåne och Regionförbundet södra Småland har uttryckt att man är beredd att genomföra persontågtrafik till Halmstad på Markarydsbanan och näringslivet uppmanar nu Region Halland att likaledes besluta om och i närtid verkställa persontågstrafik på Markarydsbanan.

- Där andra är framgångsrika drivs nya kluster. Jag vill bara vädja till Region Halland om en sund lösning som förbättrar kommunikationerna, sa Gert-Eric Lindqvist, som har halva sin arbetsstyrka i Markaryd som inpendlare.  - Ett växande näringsliv behöver bättre transportmöjligheter, fortsatte Thomas Carlzon och rektor Mikael Alexandersson konstaterade att den föreslagna trafiken skulle kraftigt öka underlaget vid Högskolan i Halmstad.

Enligt den utredning som tagits fram av Region Skåne blir det möjligt att redan från 2015 köra varannantimmestrafik mellan Hässleholm och Halmstad. Trots att trafikeringen på Markarydsbanan således redan undersökts, ska nu Region Halland dra igång nya utredningsuppdrag. Jag har svårt att se detta som något annat än ett fortsatt förhalande av denna ganska självklara fråga som regionpolitikerna i Halland borde säga ett rungande "Ja!" till.

Jag kan bara instämma i ledarskribentens ord i Hallandsposten den 20/8: "Som ansvarig kör kollektivtrafiken i Halland har regionen mycket kvar att göra och det brådskar". ... "Det är inte politikerna som skapar jobben, det gör företagen. Om tillväxten i Halland ska öka måste förutsättningarna förbättras rejält för ökad arbetspendling. Halland måste expandera även "på bredden", det vill säga österut och åt sydost, om regionen vill fortsätta vara "den bästa livsplatsen"."  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar