onsdag 7 maj 2014

Succé för Pågatågen till Markaryd!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag kom resultatet från den första resanderäkningen med de nya Pågatågen på Markarydsbanan. Resultatet för Markaryds del är en ökning av antalet resande med hela 52 %! Eller som trafikansvariga konstaterar: "Markaryd har levt upp till förväntningarna!" Den stora resandeökningen i Markaryd har också visat sig generera många resor i Skåne.
 
Jämförelser görs mellan de volymer som fanns i busstrafiken och den som nu finns i tågen. Av stationerna är det Markaryd som sticker ut med mer än en 50-procentig ökning. Däremot är det negativa siffror i Bjärnum. Den sammanlagda ökningen för alla tre stationerna på Markarydsbanan är 5 %.
 
En generell slutsats är att resandeutvecklingen varit bäst i långa resrelationer, medan i de fall målorten ligger nära så har resandeutvecklingen varit sämre. Detta är också naturligt eftersom det är på långa sträckor som tågens restidsvinster blir störst. Däremot finns inga tecken på att resandeutvecklingen varit sämre i de resrelationer där all busstrafik har slopats, jämfört med dem där viss busstrafik finns kvar. 
 
Det här visar också på betydelsen av att tågtrafiken utökas till att även omfatta sträckan Markaryd-Halmstad. Därför är det mycket bra att Regionstyrelsen i Kronoberg idag beslutade att ställa sig positiv till den framställan Halmstad, Laholm, Hässleholm och Markaryd gjort angående en analys av en alternativ och billigare trafiklösning.
 
I sitt svar konstaterar regionstyrelsen bland annat att man "är beredd att ta del av Pågatågsprojektets studier och förutsättningslöst samråda med Region Halland och Skånetrafiken för att ta fram ett eventuellt framtida trafikupplägg på den aktuella sträckan."
 
Förhoppningsvis ska även Region Halland inse att det finns en stor potential för regional utveckling i de södra delarna av länet om man ger människormöjligheten att transportera sig också i öst-västlig riktning. Det är dags att en gång för alla riva muren mellan Småland och Halland!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar