fredag 2 maj 2014

Oj! Jag förstörde visst socialdemokraternas första maj-firande!

Jag kanske ska börja det här inlägget med att be om ursäkt för att jag förstörde socialdemokraternas första maj-firande igår. Oppositionsrådet i Markaryd, Joakim Pohlman (S), upplever, enligt tidningen Smålänningen, att jag "bedriver en kampanj mot honom på sociala medier". Enligt tidningens reporter ägnades nämligen en stor del av Pohlmans första maj-tal igår till att anklaga mig för att "vara en lögnare" och för att "vara allenarådande i den styrande alliansen". Inte så konstigt att jag förstörde stämningen för de församlade socialdemokraterna!

För den som följt debatterna i kommunfullmäktige de senaste månaderna kommer Joakim Pohlmans angrepp inte som någon överraskning. Det har blivit fler personangrepp och mer plakatpolitik från hans sida, något som säkert kommer att öka ytterligare ju närmare valet vi kommer. För att komma till makten tycks alla medel vara tillåtna.

Var och en kan själv jämföra vilka inlägg det är som Pohlman och jag lägger ut på våra respektive bloggar och Facebook-sidor och värdera sanningshalten och trovärdigheten i hans påståenden.

Inte kunde jag i min vildaste fantasi tänka mig att de positiva inlägg jag försöker skriva om Markaryds kommun och allt det som händer här, skulle uppfattas av Pohlman som en kampanj riktad mot honom. Jag trodde att även ett oppositionsråd kunde glädjas åt kommunens framgångar, men jag måste ha missbedömt både honom och situationen.   

Enligt tidningen jämförs jag med den förre statsministern Göran Persson, som kallades för HSB (Han som bestämmer). Hur har då Pohlman förvaltat sitt eget politiska mandat?

Hittills under år 2014 har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, i vilka Pohlman är ledamot, behandlat 152 protokollförda ärenden. I ett (1) av dessa 152 ärenden har Pohlman lagt ett annat förslag. Dessutom ett förslag som skulle försämra nästa års kommunala budget med 2,5 miljoner kronor! Om han nu tycker att jag och Alliansen bestämmer för mycket är det ju märkligt att han inte lägger fler egna förslag i stället för att ständigt rösta med Alliansen.

Precis som vid förra kommunfullmäktigesammanträdet kritiserade han mig och Alliansen för att vi använder avkastningen från finansiella tillgångar för att finansiera verksamheten. Samtidigt har han i kommunfullmäktige ställt sig bakom och röstat för detta - utan att lägga något eget förslag.

En liten del av talet handlade tydligen om de vallöften som Pohlman utlovar till markarydsborna bara de ger honom sitt förtroende vid valet i höst. Av den långa lista som räknas upp i Smålänningen vill Pohlman tydligen framstå som alla goda gåvors givare. Hur han ska finansiera sina förslag framgår dock inte av artikeln och det gör det inte heller av hans inlägg i kommunfullmäktige. Ändå drar han sig inte för att anklaga mig som "lögnare" då jag konstaterar att pengarna inte kommer att räcka till alla dessa löften och ifrågasätter hur han tänker finansiera dem.

Om Smålänningens beskrivning av Pohlmans agerande i talarstolen på första maj är korrekt, är detta snarast att betrakta som exempel på ett sällsynt dåligt omdöme från oppositionsrådets sida. Det är möjligt att han gläder sina redan frälsta, men jag att tror väljarna i Markaryd är betydligt klokare än så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar