fredag 23 maj 2014

Ingen valfrihet i Markaryd om det blir (S)-styre
Idag publiceras Alliansens svar på socialdemokraten Kenneth Cederfelts raseri mot valfriheten på tidningen Smålänningens insändarsida:
 
Det är välkommet att Kenneth Cederfelt (S) tydliggör sin och sitt partis syn på valfrihet och vad väljarna kan förvänta sig om socialdemokraterna vinner valet i höst. Våra äldre och funktionshindrade kommer inte längre att få välja hemtjänst eller vem som man vill ska utföra omsorgstjänsterna. Föräldrarna i Markaryds kommun kommer inte längre att få välja hur man vill ordna sin barnomsorg. Enskild förskola, familjedaghem och vårdnadsbidrag kommer att vara ett minne blott.

På nationell nivå vill man avskaffa RUT, möjlighet till skatteavdrag för hushållsnära tjänster, och ledande (S)-politiker i landstinget har talat om återställare. Visst undrar man om detta innebär att socialdemokraterna också vill sätta stopp för privata vårdalternativ som Gränsbygdskliniken och TandvårdsGruppen?

Helt klart är att i socialdemokraternas Sverige innebär valfrihet att man får välja vad som helst, men att det bara ska finnas en enda utförare att välja - det offentliga.

Tyvärr kan vi konstatera att även personal inom de kommunala verksamheterna kan göra fel eller leverera service av dålig kvalitet. Om nu Cederfelt och socialdemokraterna, med stöd av ett enda otydligt exempel, är beredda att beteckna hela valfriheten som ett fiasko, hur kommer man då att agera när man ska hantera kvalitetsbrister i den kommunala verksamheten? Vem ska ta över om kommunal verksamhet gör misstag och det inte finns någon annan utförare att välja?

Alliansens besked är lika tydligt! Vi tror att människor har en förmåga att själva kunna välja och ta ställning. Vi anser att mångfald, alternativ och en sund konkurrens faktiskt innebär att kvaliteten blir bättre. Och vi är övertygade om att vi som politiker ska ge människor möjligheter att välja. Politiker ska inte styra och ställa över det folk själva kan fatta beslut om.


Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar