måndag 12 maj 2014

Fortsatt satsning på StrömsnässkolanAtt Markaryds kommun satsar ganska stora pengar för att åtgärda slitna och dåliga skollokaler är nog känt för de flesta. Att dessa åtgärder även innefattar en storsatsning på Strömsnässkolan är nog inte lika känt hos allmänheten. Detta är också något som media inte uppmärksammat särskilt mycket.

I samband med budget för 2012 föreslog Alliansen i Markaryd att en omfattande renovering skulle göras av Strömsnässkolan. Detta blev också kommunfullmäktiges beslut och en plan för en renovering i nio etapper antogs. Totalt avsattes ca 40 mkr i driftsbudgeten för denna långtidssatsning.

Under 2013 genomfördes åtgärder för 3 miljoner kr för en inledande renovering av högstadiedelen. I år kommer åtgärder för 4 mkr att genomföras och från och med 2015 och framåt finns 5 mkr avsatta årligen för de resterande etapperna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att handla upp åtgärderna i den andra etappen som kommer att omfatta invändiga åtgärder i stort sett i den resterande högstadiedelen omfattande lektionssalar, bild- och musiksalen, korridorer och skolbibliotek samt en upprustning av innergården. Innergården utgörs i dagsläget huvudsakligen av en ganska tråkig, gräsarmerad yta där stenen till största delen är övervuxen av gräs. Idag används den här ytan i stort sett inte alls. Hur innegården kommer att se ut framgår delvis av skissen nedan.


Nu pågår anbudsgivning fram till den 2 juni, vilka därefter ska utvärderas. Enligt planen ska arbetena kunna påbörjas under sista veckan i augusti och hela entreprenaden skall vara färdigställd lagom till Lucia i december 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar