onsdag 2 januari 2013

NIBE - ett gott exempel!

 
Det blev en bra nyhet så här på årets andra dag, då NIBE i Markaryd meddelade att man expanderar ytterligare genom att förvärva det amerikanska företaget Springfield Wire, med drygt 1 000 anställda och med verksamhet i USA, Mexiko och Kina. Trots en tuffare konjunktur fortsätter alltså NIBE sin långsiktiga och systematiska expansion genom förvärv för att bli marknadsledande även utanför Sverige och Europa. Det visar att NIBE är ett ekonomiskt stabilt företag som har möjlighet att göra bra affärer även då konjunkturen är sämre.  
 
NIBE är, som jag ser det, ett unikt företag som går emot strömmen i många olika avseenden. År efter år uppnår man sin målsättning att växa med 20% varje år. Hälften via förvärv och hälften av egen kraft genom ökad omsättning. Man har mål och värderingar som är kända i hela organisationen och ett tydligt ledarskap med lokal förankring och ägande. Till skillnad från många andra företag är man övertygad om att det inte är nödvändigt att ”outsourca”, utan att det går att behålla produktion i Sverige.
 
Eller som NIBE:s VD Gerteric Lindqvist uttryckte det i en intervju i SR Kronoberg idag: ”Vi har ju aldrig gjort något företagsförvärv som skulle äventyra verksamheten i Markaryd eller i avsikt att flytta ut. Det här att man har sitt huvudkontor i Sverige och dessutom i Markaryd betyder ju inte att man är diskvalificerad i världen, utan tvärtom.”
 
Som företrädare för Markaryds kommun är jag naturligtvis glad för att företagsledningen för NIBE satsat så stort i Markaryd. Under de senaste tio åren har NIBE satsat omkring en miljard kronor på sina verksamheter i Markaryd, där två av affärsområdena – NIBE Energy Systems och NIBE Stoves – är belägna. Det tredje, NIBE Element, ligger i Sösdala.
 
Många av de nästan 1000 anställda vid enheterna i Markaryd bor inte i Markaryd, utan i grannkommunerna och pendlar in till sina jobb på NIBE. Därmed är det av stor betydelse också för betydligt fler kommuner än Markaryd att NIBE har så stor del av sin verksamhet förlagd här. Det innebär i sin tur en stor utmaning för den kommunala organisationen, eftersom vi gärna skulle se att fler av pendlarna bosatte sig i kommunen. Ökad inflyttning är bara ett i raden av de projekt som kommunen och det lokala näringslivet arbetar gemensamt för, en samverkan som är oerhört positiv och som starkt bidrar till det goda näringslivsklimatet i kommunen.
 
NIBE:s tillväxt under de senaste decennierna avspeglar sig också i den regionala ekonomin. BRP (bruttoregionprodukten) per invånare uppgick i Markaryd år 2010 till 401.000 kr/invånare, vilket är näst bäst i länet och betydligt bättre än snittet för riket (354.000 kr/inv). Etta i länet ligger Älmhult med 473.000 kr/inv, också det beroende på ett ganska stort företag – IKEA. BRP/inv har i Markaryd i princip fördubblats under de senaste tio åren, en utveckling som ingen annan kommun i länet kommer i närheten av.
 
Men det är inte bara NIBE som utgör näringslivet i Markaryd. Här finns en rad andra företag inom tillverkningsindustrin som har samma filosofi som NIBE och det finns en mycket stor samverkan mellan företagen som lyfter varandra. Det är faktiskt så, menar jag, att den här Markarydsandan är ett minst lika starkt varumärke som Gnosjöandan!
 
Med andra ord tror jag att vi i Markaryd kan se fram emot ett framgångsrikt och spännande år 2013!


1 kommentar:

  1. Bra sammanfattning. Lokala ägare ger ett värdefullt engagemang för den egna bygden och är en garanti för att man ser andra värden än att bara maximera vinsten. Skulle gärna se att även jord- och skogsbruk åter fick någon typ av bosättningsplikt inom den kommun där fastigheten är belägen. Då slapp även här de så kallade klipparna - de som köper företag med endast ett kortsiktigt vinstintresse för ögonen.

    SvaraRadera