torsdag 10 januari 2013

Rikspappersskolan/KCM i Markaryd 50 år!


Idag, den 10 januari, är det på dagen 50 år sedan utbildningen på Rikspappersskolan i Markaryd startade, föregångaren till det som idag är gymnasieskola i Markaryd - Kunskapscentrum Markaryd (KCM). Rikspappersskolan var en verksamhet som startade 1963 med Landstinget Kronoberg som huvudman, tillsammans med dåvarande Markaryds köping, Folkhögskolan och Sveriges Skogsindustriförbund som medintressenter. På 1960-talet fanns det 25-30 pappersbruk i södra Sverige och utbildningen försåg bruken med utbildad arbetskraft. Skolan har sedan dess utbildat många elever över hela landet för massa- och pappersindustrin. Här byggdes t ex en av landets två experimentpappersmaskiner, vilken fortfarande är i drift via företager Fiber X. I Markaryd byggdes även Skogsindustrins Utbildningscentrum upp där många elever från hela världen fått sin utbildning.
 
 
I samband med att Markaryds kommun 1994 tog över skolan började också gymnasieskolans verksamhet i Markaryd att ta form. Idag finns ingen pappersindustri längre kvar i kommunen och de tidigare utbildningarna har anpassats till dagens gymnasieprogram, där det för närvarande finns åtta program att välja emellan. El- och energiprogrammet är de program som idag ligger närmast utbildningarna på den tidigare Rikspappersskolan.

En del av Rikspappersskolans och Skogsindustrins lokaler har förvärvats av Ekebacken Hotell & Konferens medan andra övertagits av kommunens gymnasieskola, KCM. Det unika arvet efter eran med en nära koppling till pappersindustrin i kommunen har förvaltats väl, vilket flera av pionjärerna från starten 1963 vittnade om idag.Under jubileumsdagen kunde ett tiotal medarbetare från starten vara närvarande och många påminde om olika händelser i skolans historia under de här 50 åren. Bland de många talen märktes skolans förre, och mångårige rektor, Olof Åshufvud, som även överlämnade blommor till Maria Svensson-Lundin (KD), ordförande i Utbildnings- och kulturnämnden.

I mitt tacktal påminde jag om den stora gärning som pionjärerna från starten 1963 utfört, vilket lagt en mycket god grund till den utmärkta gymnasieskola vi har idag och som vi alla kan vara mycket stolta över.

1 kommentar:

  1. Hi Bengt.Hoppas ni hade trevligt vid 50-års jubileumslunchen. Jag kg gripson (elev den första kullen 1963) var inbjuden men kunde inte närvara.Har bara goda minnen från Rikspappersskolan och dess lärare/personal.

    SvaraRadera