torsdag 31 januari 2013

Bowlinghallen invigd!


Så är den efterlängtade bowlinghallen i Markaryd äntligen invigd! Ett 60-tal särskilt inbjudna gäster, sponsorer, entreprenörer, representanter för Markaryds Bowlingklubb och bowlingsektionen i Hjärt- och Lungsjukas förening fick vara med om själva invigningen och i morgon är det öppet för allmänheten. Det är Markaryds kommun som byggt lokalerna, medan entreprenören Markaryds Bowling med Joachim Back i spetsen, har svarat för inredning, banor och det som hör till själva verksamheten. NIBE, Markaryds Sparbank och MIBAB har generöst sponsrat byggnationen.De inbjudna gästerna indelades i olika grupper och spelade om den åtråvärda titeln  "Mästare vid invigningen 2013". Det var inget fel på engagemanget och alla verkade ha väldigt roligt, även om spridningen av kloten på de olika banorna varierade från vänster till höger.


 
En nybildad kör, "Ekebackenkören", framträdde med en för tillfället specialskriven komposition som lovordade både det goda samarbetsklimatet i kommunen som gjort satsningen möjlig och bowlingsporten som sådan. Kören bestod bl a av delar av NIBE:s företagsledning. Några partier i kompositionen framfördes av solisterna på unika instrument med ackuratess. Tal hölls av NIBE:s VD Gerteric Lindqvist och själv hade jag förmånen att få hålla invigningstalet.Joachim Back, entreprenör och ansvarig för Markaryds Bowling, tog emot gratulationerna. För tio år sedan kontaktade Joachim mig som nyvald ks-ordförande för att diskutera möjligheten att i samband med ombyggnationen av simhallen bygga till en del med bowling. Idén presenterades för kommunstyrelsen som i februari 2003 (!) anslog pengar till en utredning, men av olika anledningar blev det inget av projektet. Tanken levde dock kvar.

Jag tror att kommunen under de här åren har undersökt varenda fastighet allt eftersom möjligheterna kommit upp; gamla Komvuxlokalerna i Strömsnäsbruk, Johanson Design-fastigheten vid Kvantum, Konsum i Strömsnäsbruk, Sparbankshallen mm. Det mest spektakulära förslaget vi arbetade med var en idé om att bygga ihop Kulturhuset och Stora Hotellet med en bowlinganläggning.

Det roliga är att frågan har intresserat både gamla och unga.Pensionärsföreningarna och Hjärt- och Lungsjukas förening har tryckt på liksom Markaryds Bowlingklubb och allmänheten. Ungdomarna har i våra ungdomsdialoger och i LUPP:en, en stor enkät som vi genomfört till alla ungdomar från år 7 till år 3 i gymnasiet, fört fram en bowlinghall som sitt främsta önskemål. Och nu står den äntligen färdig!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Självklart vill jag rikta ett stort tack till sponsorerna, NIBE, Markaryds Sparbank och MIBAB, som gjort det möjligt att bygga hallen till en kommunal kostnad som en arrendator kan förväntas bära.

Ett stort tack till Markaryds Bowlingklubb som med uthållighet och energi hållit liv i frågan, inte minst under den viktiga period då vi från kommunens sida kanske började tveka på om projektet skulle gå att realisera.

Tack till alla entreprenörer som jobbat med bygget, till Kent-Olof Svensson (VD på MIBAB) som varit kommunens byggledare och till Bengt-Göran Söderlind, näringslivschef, som under de här åren uthålligt försökt verkställa det politiska uppdraget att få till stånd en bowlinghall.

Framför allt riktar jag ett riktigt stort tack till Joachim Back! Den här tanken, visionen, om en bowlinghall i Markaryd som Joachim burit på i drygt tio års tid, är äntligen en verklighet! Joachim har brunnit för det här och även om det tagit lite tid, så har det funnits tid att planera, fundera och överväga engagemanget. Att Joachim fortfarande ser detta som en utmaning och möjlighet känns för mig som ett bevis på att han, tillsammans med sin personal på Markarys Bowling, är rätt man på rätt plats.

Sedan har han ju haft ett antal personer runt omkring dig och jag tar inte i om jag även nämner hela familjen Back. Ett stort tack till er för ert stöd och uppBACKning i den här processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markaryds kommun har fått en toppenfin anläggning som kommer att öka attraktiviteten i området. Förutom bowlinghallen finns här den fina badanläggningen, Hannabadet, Kunskapscentrum Markaryd, Markaryds Folkhögskola, Ekebackens Hotell & och Konferens, styrketränings- och gymnastiklokaler. Förutsättningarna för att detta ska bli ett lyckosamt projekt är mycket goda, varför vi hoppas på en god beläggning och en framgångsrik verksamhet! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar