fredag 18 januari 2013

Gratis buss - Grattis ungdomar!

 
Grattis alla ungdomar i Markaryds kommun! Nu inför vi fria bussresor på helger samt vardagar efter kl. 15.00 för alla ungdomar upp till och med 19 år som är folkbokförda i Markaryds kommun.

Under ett par års tid har det varit möjligt för våra ungdomar att åka fritt på Länstrafikens bussar inom kommunen under loven. Detta initiativ har slagit väl ut, varför vi nu utökar möjligheten under alla dagar på året. Anledningen till detta är att det ska bli möjligt för våra ungdomar att ta del av de aktiviteter som finns i hela kommunen utan att behöva avstå på grund av kostnaden för bussbiljetten eller för att behöva vara beroende av att någon skjutsar.

Det var i samband med kommunfullmäktiges budgetsammanträde som Alliansen föreslog att skjuta till pengar för fria bussresor. Nu är beslutet taget också i utbildnings- och kulturnämnden och förhoppningsvis går det att starta redan från sportlovet då de administrativa frågorna ska vara lösta.

Sedan är det bara att åka till alla aktiviteter, till fritidsgårdarna, bion, badanläggningana, bowlingen, skateparken, idrottshallarna, föreningarna och så vidare! 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar