onsdag 9 januari 2013

Bostadsminister Attefall besökte MarkarydBostadsminister Stefan Attefall (KD) gjorde idag ett uppskattat besök i Markaryd där han bland annat träffade representanter för kommunen, lokala byggföretag och näringslivet för att diskutera bostadsfrågor och förutsättningar för byggnation av bostäder i landsorten. Även om bostadsbyggandet idag är generellt väldigt lågt i landet kunde Stefan Attefall konstatera att det faktiskt byggs en del i Markaryd. Vid besöket kunde såväl Kent Hansson från HABI Bygg AB som Kai Thuresson från 3K Bygg AB visa upp sina byggprojekt centralt i tätorten. Under de senaste åren har 3K Bygg uppfört 19 nya radhus i markplan och under våren färdigställer HABI Bygg 16 nya hyreslägenheter i två plan.

Stefan Attefall berättade att regeringen vidtagit en hel del åtgärder för att underlätta byggnation. Just nu ser man bl a över möjligheten att förkorta planprocessen och länsstyrelserna har fått resurser med åtföljande krav på att förkorta handläggningstider. En aktuell fråga att hantera är förslagen från byggkravsutredningen, som föreslår att möjligheterna att ställa kommunala särkrav i samband med byggnationer ska förbjudas.

Kommunerna har också en betydelsfull roll genom att se till att det finns beredskap för tomtmark, färdiga detaljplaner och korta handläggningstider. Som kommunstyrelseordförande känns det naturligtvis bra att höra att Markaryds kommun får gott betyg av det lokala näringslivet vad gäller snabba kontakter och korta handläggningstider.

 
Ministern hann också med att prata med ett par av hyresgästerna och Elna och Rune Pettersson hade idel lovord att framföra över sin nya hyresrätt på Kvarngatan.
 
Under dagen fick Stefan Attefall även möjlighet att träffa representanter för såväl NIBE i Markaryd som IKEA i Älmhult. Båda tillväxtföretagen har en uttalad strategi att finnas kvar i sina respektive kommuner och de bidrar i högsta grad till den positiva utvecklingen av regionen. Men för att klara framtida kompetensförsörjning och arbetskraftsbehov måste det finnas en god infrastruktur, bra kommunal service och en fungerande bostadsmarknad.
 
Stefan Attefall var nöjd med besöket och menade att han fått med sig en hel del kunskap om kommunen, men även goda förslag och synpunkter som han lovade att beakta i sitt fortsatta arbete.
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar