måndag 6 juni 2011

Välkomna, våra nya svenska medborgare!

Firandet av nationaldagen - en stor dag - börjar finna sina former i kommunen. Det är lite speciellt att gå bakom orkestern till Hembygdsparken, höra högtidstalet och lyssna till sång och musik. Bättre förutsättningar än den här underbara försommardagen finns knappt.

Det känns också lite speciellt att på nationaldagen få välkomna våra nya svenska medborgare till Sverige och till Markaryds kommun. Under 2010 var det 30 st personer i Markaryds kommun som fick sitt svenska medborgarskap. 27 av dem bor fortfarande kvar i kommunen och några av dem deltog idag i Hembygdsparken i samband med nationaldagsfirandet. Som ett minne från den här dagen förärar Markaryds kommun alla nya svenska medborgare ett diplom, en bordsflagga och en särskild bok.

Medborgarskapet i juridisk mening brukar definieras som det formella förhållandet mellan en individ och en stat när det gäller rättigheter och skyldigheter. Det mest påtagliga beviset på medborgarskapet är det svenska passet och att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige, att bo och arbeta här och att ha rösträtt till riksdagsvalen.

Sverige är ett idag ett land med stora möjligheter. Men man behöver inte gå mer än drygt 100 år tillbaka i tiden för att konstatera att situationen då, såg helt annorlunda ut. Fattigdom, missväxt, politiskt och religiöst förtryck innebar att omkring 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA. Många av dem från våra trakter i Småland.

Tänk bara tanken vad dessa utvandrande svenskar har bidragit med till utvecklingen i USA, och tänk därefter tanken vad våra invandrare till Sverige har betytt och kommer att betyda för Sveriges fortsatta utveckling och välstånd.

Det är ganska svårt att föreställa sig hur det skulle kännas att tvingas bryta upp från sitt land, sin släkt och kanske också sin familj för att söka en osäker framtid och bygga upp ett nytt liv i ett främmande land. Idag är det vårt land, Sverige, som för många framstår som hoppets och möjligheternas land. Några har kommit till Sverige under lugna och fredliga former, men många av dem som vi idag hälsar välkomna som nya svenska medborgare har lämnat sitt land under dramatiska former och, efter att ha etablerat sig i Sverige, själva valt att ansöka om fullt svenskt medborgarskap.

Oavsett bakgrund, härkomst eller skäl för att ha valt att komma till Sverige, är ni välkomna till Sverige, till Markaryds kommun och till ert svenska medborgarskap!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar