torsdag 30 juni 2011

Äntligen - en ny väg efter 40 år!

Äntligen! Idag fick jag äran att vara med om att inviga den nya vägsträckningen mellan Markaryd och Osby. Något som jag personligen arbetat ganska mycket för under mina snart nio år som kommunstyrelsens ordförande. Den nya vägen är en del av den så kallade Tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn, är 20,6 kilometer lång, nio meter bred och har byggts för hastigheten 90 km/tim.

Utbyggnaden ger väsentligt bättre förbindelse mellan Markaryd och Osby och ger en vägförkortning för trafik mellan delar av sydöstra Sverige och västkusten. Detta medför en minskad restid och lägre fordonskostnader men även färre olyckor och minskade utsläpp.

För 450 år sedan lät Gustav Vasa sätta ut gränsen mellan Sverige och Danmark i ett försök att skära av gränsen och vägarna för att upprätthålla gränskontrollen. Detta eftersom dansken gett sitt stöd till Nils Dackes upprorsmakare. Freden i Roskilde 1658 innebar inte någon förbättring, utan staten visade ringa intresse av att återupprätta förbindelserna i området. Så har fallet varit in i modern tid. I 40 år har kommunerna gjort gemensam sak för att få en bättre väg och idag var vi äntligen framme vid invigningen. Äntligen har vi lyckats få staten att förstå betydelsen av trafik och ett utbyte över gränsen.

Den här dagen och invigningen är både betydelsefull och symbolisk. Idag får vi göra upp med ett 450 år gammalt statligt beslut och en 40 år gammal stridsfråga och förklara en ny väg mellan Markaryd och Osby, mellan Småland och Skåne, för invigd.

Idag pratar vi regionförstoring och jag ser gärna att Tvärleden får symbolisera de allt starkare band som växer sig samman mellan Region Skåne och Region södra Småland. Kanske är detta den första symboliska länken till en kraftfull och stark sydsvensk region.

För Markaryds del kommer Tvärleden att vara en viktig del att förstärka det logistiska nav som kommunen utgör. Förbättrade pendlingsmöjligheter, regionförstoring och en ytterligare förstärkt arbetsmarknadsregion kommer att bli följden i denna andra etapp.

Den första etappen var E4:ans utbyggnad för fem år sedan, den andra är dagens invigning av Tvärleden och den tredje kommer att bli pågatågstrafiken till Markaryd 2013. Med denna utveckling kommer Markaryd att vara än mer funktionellt sammanlänkad med Sydsverige och Öresundsregionen. Transportvägarna är återupprättade och cirkeln är sluten efter 450 år!

Därför var det en stor glädje att, tillsammans med Skånes regionråd Pia Kinhult, få sätta den felande länken på plats inför 300 intresserade åskådare. En minnesvärd och historisk dag som jag är stolt över att få ha varit en del av förverkligandet av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar