lördag 18 juni 2011

Rekordhögt inflytandeindex i Markaryd!

I veckan presenterades resultaten av SCB:s Medborgarundersökning 2011. Återigen förbättras medborgarnas betygsvärden för kommunens verksamheter (Nöjd Medborgar Index, NMI) samt omdömet om möjligheterna till inflytande i kommunen (Nöjd Inflytande Index, NII). Årets resultat för såväl NMI som NII är de högsta som Markaryds kommun uppnått sedan mätningarna påbörjades år 2005.

När det gäller NII, inflytande, förtroende, påverkan, kontakt och information ligger Markaryds kommun i topp bland alla Sveriges kommuner. Tittar man på vissa av svaren i undersökningen blir man som förtroendevald politiker riktigt varm i hjärtat. På frågan om ”hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa” blir betygsindexet 7,0 på en tiogradig skala, vilket är näst högst i landet! På frågan ”hur ansvarstagande kommunens politiker är” blir betygsindex 6,9 – vilket är högst i landet! Betygsindex för ”hur väl politiska beslut genomförs” landar på 6,7 – också det högst i landet!

Detta är ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt väg. Under de drygt åtta år jag haft det yttersta politiska ansvaret i Markaryd, har jag konsekvent arbetat för en förbättrad demokrati, dialog och delaktighet. Jag är övertygad om att vi, genom att involvera alla goda krafter i vårt utvecklings- och förbättringsarbete, kommer att nå kvalitetsmässiga förbättringar både snabbare och effektivare. Och om fler kan känna att man bidrar till kommunens positiva utveckling, desto bättre!

Detta arbete visar sig också i betygen för kommunens verksamheter, NMI. För samtliga betygssatta verksamheter är betyget, för Markaryds del, lika med eller bättre än för övriga 128 deltagande kommuner. Skillnaden är statistiskt säkerställt högre för verksamheterna förskola, äldreomsorg, stöd för utsatta personer, räddningstjänst, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, kultur samt vatten och avlopp. Vad gäller övriga verksamheter, grundskola, gymnasieskola, miljöarbete, renhållning och sophämtning, finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan Markaryd och övriga kommuner.

Mätningar och analyser är viktiga redskap för att utvärdera sitt arbete. Årets positiva omdömen ska vi naturligtvis glädja oss åt, men samtidigt får man inte förledas tro att man kan slå sig till ro. Resultatet ger naturligtvis energi för att arbeta vidare på den inslagna linjen och det är nödvändigt. Att stanna upp innebär att man tar det första steget tillbaka. Och det gör vi inte i Markaryd!

Läs hela resultatet här!

1 kommentar:

  1. Mycket intressant läsning! Kände inte till NII men ska titta hela rapporten närmare och fundera på hur det vi applicera något liknande hos oss.

    SvaraRadera