måndag 4 juli 2011

Tack för förtroendet!

Så var årets Riksting i Umeå till ända. Det var inte bara dagarna som var kortare så långt norrut. Hela Rikstinget blev kortare än vanligt för min del, eftersom jag under torsdagen hade det stora nöjet att inviga Tvärleden, en efterlängtad, och helt ny, vägsträcka mellan Markaryd och Osby.

På fredagen föll det på min lott att vara partistyrelsens försvarare av kapitlet Barn och familj, ett av partiets främsta politikområden. Veckan före Rikstinget kantades av spekulationer i media om att partistyrelsen skulle förlora i en av de viktigaste frågorna och besluta att byta ut vårdnadsbidraget mot en barnomsorgspeng.

Nu blev det inte så, utan en stor majoritet av ombuden ställde sig bakom det kompromissförslag som jag lade fram. Detta innebär att partistyrelsen får mandat att ta ett helhetsgrepp om hela familjepolitiken som ska arbetas fram i bred delaktighet, remissbehandlas och föreläggas ett extra partifullmäktige eller Riksting för beslut. I det arbetet ska frågan om en barnomsorgspeng ägnas särskild omsorg. Till dess ett nytt beslut är fattat, fortsätter vi driva kravet på ett obligatoriskt vårdnadsbidrag i alla kommuner på 6.000 kr/barn mellan 1-3 år.

Jag tycker detta var ett klokt beslut och en bra kompromiss från partistyrelsen. Det hade varit strategiskt fel om Rikstinget beslutat i ”hur”-frågan i en liten del av familjepolitiken. Nu kan vi ta ett helhetsgrepp för att utforma ett förslag till ännu bättre familjepolitik baserad på mer tid för barnen, valfrihet för familjerna och rättvisa mellan de olika barnomsorgsformerna.

Visst är det märkligt att de övriga tre allianspartierna talar sig varma för alla former av valfrihet – utom på familjepolitikens område. När det gäller att låta familjerna välja vad som är bäst för dem själva och sina barn, agerar till och med liberalerna som fundamentalistiska socialister.

På lördagen omvaldes jag till ordinarie ledamot i partistyrelsen och fick ett massivt stöd av ombuden. Flest röster av alla kandidater – 269 röster. Den nyvalda partistyrelsen utsåg mig även till ordinarie ledamot i partiets verkställande utskott.

Det känns fantastiskt att få hela Rikstingets stöd bakom sig på det här sättet. Det är oerhört hedrande att så många distrikt och ombud visar mig detta förtroende. Samtidigt är det förpliktigande att svara upp mot detta stora förtroende. Min ambition är att fortsätta företräda medlemmarna i distrikt och lokalavdelningar. Det är mycket viktigt att även vi i de mindre kommunerna gör våra röster hörda i ett nationellt perspektiv. Sedan ska det bli spännande att få vara med och leda utvecklingen av vår nya politik som nu tar sikte på det fokusområde som Rikstinget beslutat ska vara vår primära fråga – barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Stort tack till er alla! Jag ska göra mitt yttersta för att visa mig förtroendet värd!

9 kommentarer:

 1. Varför ljuger partistyrelsen när de säger: ”det fanns utrymme för hemundervisning”??? Det gör det inte alls! Många kommuner som tidigare tillåtit hemundervisning har sedan ett år tillbaka avslagit ansökningar om hemundervisning. Att hävda att det finns utrymme är inget annat än en farlig lögn, eftersom man invaggar många okunniga ledamöter i tron att så faktist är fallet. Vi som nu tvingas flytta kommer hålla KD ansvariga för lögn och hyckleri, eftersom de hävdar att de står upp för familjens rätt men i verkligeten är så fega att de inte vågar annat än att gå i Jan Björklunds ledband. Jag har fått nog av KD, och det är nu dags att splittra partiet och låta lögnarna fortsätta leva i sin lögn och de som vill låta sanningen göra dem fria stå upp för den sanningen!!!

  SvaraRadera
 2. Bengt Germundsson5 juli 2011 13:34

  Visst finns det möjlighet att få hemundervisning, men det är ingen rättighet. Det avgörs på lokal nivå av lokala politiker.

  Kristdemokraterna nationellt kan knappast ställas till ansvar för vad kommunpolitikerna beslutar. Har (KD) ett avgörande inflytande i de kommuner du hänvisar till och har (KD) lokalt i dessa kommuner agerat som du gör gällande? Vilka är skälen i så fall till de bedömningar man gjort? Kanske man rent av har gjort en bedömning av vad som är bäst för barnen?

  Kom igen nu! Om du ska ha ett uns av trovärdighet själv; tala om vilka kommuner det gäller så det går att kolla sanningshalten i dina egna utsagor. Den sortens svepande generaliseringar du ägnar dig åt ger jag annars inte särskilt mycket för.

  SvaraRadera
 3. Hej Bengt, möjligheten till hemundervisning inskränks kraftigt när lagen säger att den inte längre kommer tillåtas "av religiösa eller politiska skäl". Hemundervisning ÄR en mänsklig rättighet, det är sorgligt att kristdemokraterna motarbetar denna mänskliga rättighet. Jodå, genom att rösta igenom Fp:s nya skollag utan att reservera er mot förbudet mot hemundervisning är ni medskyldiga. Uppsala & Ulricehamn är två av flera kommuner. Hör med Jonas Himmelstrand, ordf Rohus (www.rohus.nu) för fler. Skälet att man nu nekar hemundervisning är den nya skollagens förbud (eller politiskt korrekt: kraftiga restriktioner). Tror du att Domninic Johansson mår bäst av att ha kidnappats från sina föräldrar? Tror du att Tim mår bra? Eller Jonathan? Eller Elias? Eller Kristina? Innan du uttalar dig, så tala med ROHUS så du får reda på sanningen. Kom igen själv: Ta reda på fakta!!!
  www.rohus.nu och http://www.hslda.org/hs/international/Sweden/
  Thomas Boman

  SvaraRadera
 4. Bengt Germundsson9 juli 2011 21:28

  Thomas!

  Du har helt rätt att den nya skollagen innebär en begränsning, men inget förbud, för föräldrar att bedriva hemundervisning genom skrivningen ”synnerliga skäl”. Inom det svenska skolväsendet är det fritt för föräldrar att välja skola för sina barn och det gäller även skolor med alternativa pedagogiska eller konfessionella inriktningar. Det finns också omfattande möjligheter att starta fristående skolor med alternativ pedagogik. Därmed uppfylls, vad jag kan bedöma, med största sannolikhet föräldrarnas rätt enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

  Reformen om lärarlegitimation ska säkerställa att varje barn får en undervisning som är kvalitativ och utförd på ett kompetent sätt. Den här reformen måste också ställas i relation till hemundervisningen.

  Kristdemokraternas syn på skolan är att den ska förmedla värden som gör eleven skickad att bemöta sin omvärld och skolad till en demokratisk medborgare. I skollagen står det att hemundervisning enbart kan tillåtas om den framstår som ett fullgott alternativ till annan undervisning. I bedömningen som fullgott alternativ ligger vägande bedömningar beträffande möjlighet till social gemenskap, demokratisk skolning och andra mer övergripande frågor än rena kunskapsmål. Dessa målsättningar kan (men behöver inte) vara svåra att ersätta i en hemundervisningssituation.

  Hur man bedömt detta i de enskilda fall du nu relaterar till vet jag inte, eftersom jag inte har kännedom om kommunernas bedömningar och skäl för sina beslut. Jag hoppas dock att man fattat besluten med barnens bästa för ögonen.

  Såväl Barnombudsmannen som Diskrimineringsombudsmannen tillstyrkte skärpningarna vad gäller rätten till hemundervisning, bl a med motivering att det funnits exempel på hur hemundervisningen i vissa fall utnyttjats på ett sätt som varit skadligt för barnen. Som vanligt har myntet två sidor, men det fanns ett brett parlamentariskt stöd för den förändring som genomfördes i och med den nya skollagen.

  I alla beslut som gäller barn ska barnets bästa alltid komma i första rummet. Kristdemokraterna ansåg att det ur barnens perspektiv fanns skäl att tillstyrka en begränsning av hemundervisningen. Samtidigt vill vi noga följa tillämpningen av de begränsningar som infördes i samband med den nya skollagen.

  SvaraRadera
 5. Hej Bengt! Grattis till omvalet - du behövs i partistyrelsen!

  När det gäller hemundervisning är jag dock inte helt enig i vad du skriver, vilket jag också framförde å Uppsalas vägnar på rikstinget.

  Å ena sidan har jag full förståelse för synen att alla barn bör få tillgång till en god utbildning. Men det är ju väldigt tydligt att det är folkpartiets linje som får genomslag med professionalisering av pedagoger, skola och förskola, en politik som för övrigt inte haft några stora framgångar under den gångna mandatperioden - resultaten i skolan är fortfarande dåliga.

  Som kristdemokrater borde vi i stället lyfta fram att det är främst andra orsaker till de dåliga resultaten - otrygghet, dåligt stöd till familjer, synen på familjen mer som hot än som en grundläggande byggsten i samhället, med efterföljande psykisk ohälsa hos ungdomar etc.

  Jag måste säga att jag förvånades över en del argument från PS på skolområdet där system och institutioner sattes framför familjer och relationer. Det är ju inte staten / kommunen som är huvudansvariga för barnen, det är ju föräldrarna! Där hoppas och tror jag att du håller med mig!

  Tyvärr ser vi mer och mer hur detta förvridna synsätt (att det är det offentliga som har huvudansvaret) får påverka samhället, och även påverka synen i vårt eget parti.

  Visst finns det exempel där vi tillsammans måste hjälpa familjer som har problem, men då handlar det just om hjälp och stöd, inte ingrepp och förmynderi. Integritetströskeln för familjer och enskilda i vårt land är tyvärr alltför låg, vilket inte minst visar sig i socialtjänstens arbete där omhändertagande och tvångsåtgärder är vardagsmat.

  Jonas Himmelstrand som nämnts ovan borde du träffa! Han är ett exempel på hur man i en familj med mycket medveten pedagogik kunnat fostra och undervisa flera barn med stora särskilda behov till fungerande individer, något som fått erkännande även av många experter (alltså att resultaten överstiger vad som varit möjligt i det offentliga skolväsendet). Tyvärr har de nu vitesföreläggande mot sig från Uppsala kommun, och funderar på att emigrera till Åland, söka politisk asyl i USA eller något annat som är det sista som står till buds för förföljda svenska familjer.

  Visst påverkar kristdemokrater i Uppsala den syn som finns, men vi har inte egen majoritet, och synsätt och värderingar som under decennier byggts upp under vänsterstyre ändrar man inte så lätt. Det är som att få en oljetanker att ändra kurs. Då är det än viktigare att vi tillsammans lyfter fram våra värderingar och visar hur vi i praktiken kan få en positiv familjesyn att prägla vårt samhälle, och därmed uppfylla FN- och EU-konventioner om mänskliga rättigheter och visa att vi står på samma sida som den europeiska kristdemokratin och inte hamnar i samma dike som svensk förmynderi och likhetstänkande.

  När det gäller familjepolitik så borde du (och / eller någon annan från KD - som tidigare Maria Larsson och Emma Henriksson) vara med på HARO:s seminarium 18/11 på Skansen. Info kommer snart på www.haro.se

  SvaraRadera
 6. Litet tillägg:
  Jag tycker fortfarande det också är märkligt att KD i Sverige avfärdar (nåja, "besvarar") det finska systemet med läroplikt framför skolplikt. Det kan ju inte vara institutionen i sig om är målet, utan vilka kunskaper och färdigheter man får - även sociala! Med argumentationen att man måste få social träning kan man ju belägga även vårdnadsbidrag och barnens möjlighet att vara med föräldrarna när de är små.

  Sedan är det en schimär att hänvisa till friskolesystemet. För en enskild familj som vill slippa skolinistituionen är det ju en praktisk omöjlighet att starta en egen skola. Hela poängen och den pedagogiska idén med hemundervisning är att man vill ersätta en skolinstitution med hemmiljön som bas för lärandet.

  Vi får hoppas på att ROHUS eller någon annan startar någon slags "paraplyfriskola" för att kunna ge hemundervisning en i Sverige acceptabel ställning. Lite synd dock att det ska behövas.

  SvaraRadera
 7. Hej Bengt och "Segersam",
  Bengt: Jag har inte mycket mer att tillägga än vad "Segersam" skriver - han har sammanfattat det väldigt bra. Lyssna gärna på Jonas Himmelstrands föredrag:
  http://www.hemundervisning.nu/blog/post/1/125
  http://www.mireja.org/
  Boka sedan ett möte med honom och lär känna honom. Då förstår du oss hemundervisandes situation.

  En fråga: Vad skall min fru och jag säga till våra barn (dotter, 7 och son, 4) angående att det enda parti som vi röstat på och trott stod upp för familjens rättigheter nu sviker och tvingar oss att sälja hus och flytta utomlands för att inte barnen skall riskera att tas omhand av de sociala myndigheterna likt de gjorde med Dominic Johansson?

  "Segersam": Tack för dina kommentarer!

  Mvh, Thomas Boman

  SvaraRadera
 8. Bengt Germundsson15 juli 2011 09:37

  Thomas!

  De sociala myndigheternas bedömningar i det enskilda fallet du nu relaterar till vet jag som sagt inget om. Men efter att ha varit ansvarig politiker i en socialnämnd under tre mandatperioder är min erfarenhet att det i regel finns ett antal andra omständigheter som inte alltid kommer fram när man pekar på ett enskilt fall. För att ett LVU ska fastställas krävs mycket starka skäl.

  Jag kommer under alla omständigheter att fortsätta verka för att Kristdemokraterna ska vara det parti som står uppför familjernas och barnens bästa. Att lära mig själv mer om de hemundervisandes situation kommer säkert inte att vara en nackdel för mig i det arbetet.

  SvaraRadera
 9. Hej igen Bengt,

  I fallet Dominic hade hans föräldrar inte velat vaccinera honom. Vaccination är ett kontroversiellt ämne i sig, som vi lämnar därhän i denna diskussion. Tillsammans med viljan att hemundervisa verkar det dock ha blivit för mycket för de lokala sociala myndigheterna, och förnärmade över hur föräldrar vågar ta ansvar för sitt eget barn ansåg de sig "tvungna" att kidnappa Dominic! Läs på själv på:
  http://www.hemundervisning.nu/blog/post/1/70
  http://dominicjohansson.blogspot.com/

  Tack för att du fortsätter verka för att KD står upp för familjernas och barnens bästa. Min förhoppning är att du blir starkt berörd när du tittar på Jonas Himmelstrands presentationer, och att du tar upp striden för de förföljda hemundervisande familjernas rätt. Vi vill gärna få en chans att återvända till vårt på många sätt underbara land.

  SvaraRadera